Få et forløb med SPARK på jeres arbejdsplads

Bliv bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø. SPARK tilbyder MED-udvalg og TRIO’er gratis støtte og sparring.

Af SPARK 15/01/2024

Vi klæder jer på til selv at kunne handle

Hos SPARK kan MED-udvalg og TRIO’er få et forløb med en af SPARKs konsulenter. Grundtanken er, at arbejdspladserne skal rustes til selv at kunne arbejde med forskellige typer udfordringer, så udvikling ikke bliver afhængig af en ekstern konsulent.

Forløbene skræddersys i et samarbejde mellem SPARK og ansøgerne og tager udgangspunkt i de udfordringer, der findes på netop jeres arbejdsplads. Forløbet er praksisrettet og tager udgangspunkt i jeres løsning af kerneopgaven.    

Gå til ansøgningsskema

SPARK-forløb er gratis og skræddersyet til jeres situation

SPARKs tilbud er gratis. SPARKs konsulenter kommer til jer, og sammen beslutter I, hvad et forløb skal indeholde.

Det er jer, der er eksperterne i jeres hverdag og opgaver, og det tager konsulenten udgangspunkt i, når hun eller han giver jer sparring og fører jer gennem en proces, hvor I sammen forholder jer nysgerrigt og undersøgende til jeres konkrete situation. Med jer fra forløbet tager I konkrete ideer, værktøjer og fornyet indsigt i arbejdet med de psykiske arbejdsmiljø hos netop jer.

Se hvad andre arbejdspladser har fået ud af SPARK-forløb

Tilbuddet er fleksibelt

Arbejdspladser er forskellige, og det er SPARKs erfaring, at behovet for støtte og omfang af støtten er forskelligt. Nogle arbejdspladser eller områder har brug for et par møder med en SPARK-konsulent, mens andre har brug for fem møder. Møderne fordeles over hele eller halve dage, over en kortere eller længere periode, alt efter hvad der passer jer. 

Det kan fx se således ud:

SPARK-forløb for flere arbejdspladser på en gang

SPARK tilbyder også fællesforløb, hvor flere arbejdspladser går sammen om en indsats for at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Det foregår ved, at MED-udvalg / TRIO'er fra en kommune eller et særligt brancheområde samles og arbejder med et fælles tema. Det kan også være MED-udvalg og TRIOer fra flere kommuner, der går sammen om at sætte fokus på et bestemt område.

Læs mere om SPARK fællesforløb

Hvem kan søge?

SPARKs tilbud er kun til kommunale arbejdspladser. Når I søger om SPARK-forløb, er det arbejdspladsens TRIO/MED-udvalg, der ansøger. I skal derfor være enige i jeres TRIO/MED-udvalg om at søge. Når I udfylder ansøgningen, skal I give kontaktoplysninger til både en leder og en medarbejderrepræsentant.

Gå til ansøgning

Eksempler på problemstillinger

I kan søge et forløb med SPARK inden for seks forskellige temaer, der vedrører

  • Forandringer & omstillinger 
  • Forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere
  • Risiko for vold og trusler
  • Chikane og mobning
  • Alenearbejde 
  • Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse

Under de seks temaer kan arbejdspladserne arbejde med vidt forskellige og konkrete problemstillinger.

LÆS MERE OM FORLØBENE: Hvordan kan et SPARK-forløb se ud?

SPARK understøtter samarbejdet mellem medarbejdere og ledere

SPARK er sat i verden af arbejdstagere og arbejdsgivere i fællesskab, og ude på arbejdspladserne tager konsulenterne udgangspunkt i medarbejdere og lederes fælles oplevelse og situation, og vi klæder hele MED-udvalget eller TRIO’en på til det videre fælles arbejde.

Læs, hvad arbejdspladserne har fået ud af et SPARK-forløb

SPARK menu