Få et forløb med SPARK på jeres arbejdsplads

Hos SPARK kan lokale MED-udvalg og TRIO’er få et forløb med gratis støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø, så I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø.

Af SPARK 07/01/2019

Vi klæder jer på til selv at kunne handle

Hos SPARK kan lokale MED-udvalg og TRIO’er få et forløb med en af SPARKs konsulenter. Forløbene skræddersys i samarbejde mellem SPARK og ansøgerne og tager udgangspunkt i netop jeres udfordringer. Forløbet er praksisrettet og tager udgangspunkt i jeres løsning af kerneopgaven.  

LÆS: Derfor arbejder SPARK med TRIOer og MED-udvalg: Forandringer skal være langtidsholdbare

I kan ansøge om et forløb for TRIO/MED-udvalg på jeres egen arbejdsplads, men I kan også søge om at få et forløb for flere TRIO’er/lokalMED i en eller flere kommuner.

SPARK-forløb er gratis og skræddersyet til jeres situation

SPARKs tilbud er gratis. SPARKs konsulenter kommer til jer, og sammen beslutter I, hvad et forløb skal indeholde.

Det er jer, der er eksperterne i jeres hverdag og opgaver, og det tager konsulenten udgangspunkt i, når hun eller han giver jer sparring og fører jer gennem en proces, hvor I sammen forholder jer nysgerrigt og undersøgende til jeres konkrete situation. Med jer fra forløbet tager I konkrete ideer, værktøjer og fornyet indsigt i arbejdet med de psykiske arbejdsmiljø hos netop jer.

Tilbuddet er fleksibelt

Arbejdspladser er forskellige, og det er SPARKs erfaring, at behovet for støtte og omfang af støtten er forskelligt. Nogle arbejdspladser eller områder har brug for et par møder med en SPARK-konsulent, mens andre har brug for fem møder. Møderne fordeles over hele eller halve dage, over en kortere eller længere periode, alt efter hvad der passer jer. 

Hvem kan søge?

Når I søger om SPARK-forløb til en enkelt arbejdsplads, er det arbejdspladsens TRIO/lokalMED, der ansøger. I skal derfor være enige i jeres TRIO/lokalMED om at søge. Når I udfylder ansøgningen, skal I give kontaktoplysninger til både en leder og en medarbejderrepræsentant.

Når I søger om SPARKs forløb for fx alle TRIO’er/lokalMED i en eller flere kommuner eller for TRIO’er/lokalMED indenfor et bestemt område er det repræsentanter i HovedMED, ForvaltningsMED eller lignende, der ansøger. Ansøgningen skal indeholde kontaktoplysninger på både leder og en medarbejderrepræsentant. 

LÆS MERE OM FORLØBENE: Hvordan kan et SPARK-forløb se ud?

Eksempler på problemstillinger

I kan søge et forløb med SPARK inden for seks forskellige temaer, der vedrører

  • Forandringer & omstillinger 
  • Forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere
  • Risiko for vold og trusler
  • Chikane og mobning
  • Alenearbejde 
  • Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse

Under de seks temaer kan arbejdspladserne arbejde med vidt forskellige og konkrete problemstillinger.

SPARK understøtter samarbejdet mellem medarbejdere og ledere

SPARK er sat i verden af arbejdstagere og arbejdsgivere i fællesskab, og ude på arbejdspladserne tager konsulenterne udgangspunkt i medarbejdere og lederes fælles oplevelse og situation, og vi klæder hele MED-udvalget eller TRIO’en på til det videre fælles arbejde.

Læs, hvad arbejdspladserne har fået ud af et SPARK-forløb
Ansøg nu
SPARK

Læs mere om, hvordan SPARK kan hjælpe jeres arbejdsplads.

Det tilbyder SPARK

Søg et gratis forløb med en SPARK-konsulent .

Se hvordan I søger her. 

SPARK-forløb for flere arbejdspladser på en gang

Når I søger et SPARK-forløb for flereTRIO’er/lokalMED ad gangen, så er det HovedMED, ForvaltningsMED eller lignende, der udfylder ansøgningen.

I kan fx søge om et forløb om et bestemt emne eller indenfor et område – fx ældreområdet. Forløbet kan fx være for et områdeMED eller forvaltningsMED eller for alle TRIOer og MED-udvalg i en kommune. Forløbene er individuelt tilpassede, og det er også muligt at lave forløb med deltagere fra flere kommuner.

Andre har sagt:

Vi er blevet mere fasttømret som Trio og mere opmærksomme på, at vi sammen kan gøre en større forskel.

Arbejdsplads i evaluering efter SPARK-besøg

Fakta om SPARK