Ugens gode råd

Når man tilrettelægger sin sygefraværsindsats, så skal man handle på flere parametre end et. 

Seks elementer går ofte igen, når kommuner arbejder målrettet med sygefravær.

Element nr. 1 er:  Tydelig ledelse og klare værdier 

Læs om alle seks elementer i en effektiv sygefraværsindsats

Mere kerneopgave mindre bureaukrati

Læs om en række kommuner, hvor medarbejdere og ledere i fællesskab skaber en bedre styring til gavn for kerneopgaven.

Gå på opdagelse i temaet