Ugens gode råd

Tag bedre i mod nye medarbejdere

Alle nyansatte har brug for hjælp, støtte og en god oplæring, så de bliver integreret på arbejdspladsen, både fagligt og socialt. 

Få gode råd og værktøjer til bedre onboarding

Fuldtid i kommunerne

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid”.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i 26 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner på fuldtid.dk.

Gå på opdagelse i temaet