Bibliotek

Udgivelser

Leder in spe

Projektet ’Leder in spe’ handler både om at opfordre bibliotekarer til at søge lederstillinger og om at hjælpe dem med at afklare og udvikle deres potentiale.

Giv arbejdstiden et serviceeftersyn

Giv arbejdstiden et serviceeftersyn – et værktøj til TR og leder i MED/SU. Værktøjet giver idéer til, hvordan bibliotekarer får den arbejdstid og tilrettelæggelse af arbejdet, som de bedst trives med.

Trivselspaletten - ny inspiration til et kreativt arbejde med trivsel

Folderen 'Trivselspaletten - ny inspiration til et kreativt arbejde med trivsel' præsenterer ti metoder til at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen.