Bibliotek

Udgivelser

Leder in spe

Projektet ’Leder in spe’ handler både om at opfordre bibliotekarer til at søge lederstillinger og om at hjælpe dem med at afklare og udvikle deres potentiale.

Tre roller på biblioteket

Få inspiration til, hvordan jeres bibliotek løfter de nye opgaver.

Giv arbejdstiden et serviceeftersyn

Giv arbejdstiden et serviceeftersyn – et værktøj til TR og leder i MED/SU. Værktøjet giver idéer til, hvordan bibliotekarer får den arbejdstid og tilrettelæggelse af arbejdet, som de bedst trives med.