Jobcenter

Udgivelser

Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Find fire faglige profiler og en serie basiskompetencer, som jobcentrene har brug for nu og i fremtiden. Profilerne kan I bruge, når I arbejder med strategisk kompetenceudvikling i jobcentrene.

Kerneopgaven i forandring

Sorø Kommune har indført en model for samarbejdsmøder, hvor medarbejdere på tværs af fire afdelinger laver helhedsorienteret sagsbehandling sammen med borgeren. Det er ikke bare en ny metode at arbejde efter, men det er i høj grad også et kulturforandringsprojekt. Læs hele serien af artikler om projektet her.

Rapport undersøger nye tiltag på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet er præget af mange krav, love og regler, og det kan derfor både være udfordrende og spændende at arbejde med indsatsen. En ny publikation ser nærmere på, hvordan nogle af landets jobcentre løser opgaven.