Ældre og Sundhed

Faste teams i ældreplejen

Alle kommuner arbejder for en bedre hjemmeplejen med større kontinuitet og tilfredshed for borgerne, højere kvalitet i opgaveløsningen og bedre trivsel hos medarbejderne.

Der er en forhåbning om, at velfungerende, faste teams vil lette både rekrutteringen af nye medarbejdere og fastholde den eksisterende medarbejdergruppe.

På den baggrund faciliterer Fremfærd Sundhed og Ældre tre såkaldte udviklingsrum, hvor i alt 22 kommuner det kommende års tid skal dele deres viden og erfaringer og støtte hinanden i udviklingen af en ny organisering af ældreplejen.

Gå på opdagelse i temaet

Klar til samtalen

Fagprofessionelle skal være klar til at tage samtalen om døden og om borgerens ønsker til den sidste tid. Det er udgangspunkt i dette projekt, som blandt andet kommer med en række anbefalinger.

Gå på opdagelse i temaet

Vælg artikler