Sundhed

Udgivelser

Selvtilrettelæggelse kan være en gevinst for borgere og arbejdsplads

KL og Sundhedskartellet har gennemført et projekt om nogle af de personalegrupper, som selv tilrettelægger deres arbejde. Læs nogle af konklusionerne i en ny pjece.