Handikapområdet

Udgivelser

Medicinsikre Botilbud

Følg med på siden, som handler om at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering.

Faglighed i fremtidens boformer

Hvad skal der til for at sikre et godt liv for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser? Her er inspiration til jer, der ønsker at udvikle og nytænke den faglige indsats med fokus på borgerens medbestemmelse og selvstændighed.

Inspirationskatalog: Vidensbaseret praksis i botilbud

Et nyt inspirationskatalog sætter fokus på, hvordan forskning omsættes til praksis.