SPARK trio med

Derfor arbejder SPARK med TRIOer og MED-udvalg: Forandringer skal være langtidsholdbare

Arbejdspladser skal klædes på, så de selv kan tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø. Viden og færdigheder skal forankres og fastholdes, så udviklingen kan fortsætte, efter et SPARK-forløb er slut.

Af Sine Molbæk-Steensig 15/06/2020

Det var en spændende temadag. Konsulenten kom, så og sejrede. Medarbejdere og ledere var inspirerede, forandringsparate og klar til handling. Men seks måneder senere ligger planer og visionspapirer i skrivebordsskuffen, og alt er ved det gamle. Hverdagen og driften har gjort sit indtog.

Alt for mange arbejdspladser har prøvet noget lignende. De gode intentioner er der, men så kommer dagligdagen og banker på med virusepidemier, nye typer opgaver, udskiftning af medarbejdere eller et genstridigt IT-system.

SPARK: Arbejdspladserne skal selv have kompetencerne

Grundtanken i et forløb med SPARK – Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne – er, at arbejdspladserne skal rustes til selv at kunne arbejde med forskellige typer udfordringer, så udvikling og håndtering af udfordringer ikke bliver afhængig af en ekstern konsulent. Derfor arbejder SPARK med at gøre samarbejdet i MED og TRIO stærkere.

Marlene Skytte Schoop, sekretariatsleder i SPARK, fortæller:

 - SPARKs forløb er målrettet medlemmer af MED-udvalg og TRIO’er, da det er dem, der kan handle og sætte ting i gang, som styrker det psykiske arbejdsmiljø. Vi samarbejder med MED/TRIO og understøtter dem i selv at sætte tiltag i gang på arbejdspladsen. Det øger sandsynligheden for at det, de sætter i gang, også holdes fast på den længere bane.

Velfungerende TRIO/MED-samarbejde giver pote i det lange løb

Et SPARK-forløb tager udgangspunkt i en eller flere konkrete udfordringer på arbejdspladsen. SPARK hjælper TRIO/MED med at udforske og få øje for de forskellige perspektiver, der kan være på udfordringen, for så at finde mulige løsninger i fællesskab.

Undervejs i SPARK-forløbet stifter TRIO/MED bekendtskab med en række dialogmetoder og værktøjer, som de bruger for at komme i dybden med udfordringerne. Hvis arbejdspladsen i fremtiden støder på lignende problematikker, så kan TRIO/MED sætte metoderne i spil – til gavn for hele arbejdspladsen.

Evalueringer af SPARK viser, at TRIO/MED-udvalg går styrket ud af et SPARK-forløb. Deltagerne bliver bedre til at arbejde sammen om det psykiske arbejdsmiljø og får større forståelse for hinandens roller. Det er vigtigt, for det bedste udgangspunkt for et godt psykisk arbejdsmiljø er et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere.

Hvert forløb er forskelligt

Alle SPARK-forløb er forskellige, for SPARKs konsulenter tager afsæt i de forhold og rammer, der findes på den enkelte arbejdsplads. Det er derfor op til de enkelte arbejdspladser – med støtte fra SPARK – at beslutte, hvad et forløb skal indeholde.

Typisk starter et forløb med et indledende møde, hvor arbejdspladsen får hjælp til at udfolde og konkretisere den problematik, der fylder mest. Her er det vigtigt, at alle arbejdspladsens forskellige stemmer kommer i spil.

I det videre forløb arbejder TRIO/MED-udvalg med den ønskede forandring ved hjælp af en eller flere metoder eller aktiviteter. Mellem SPARK-møderne sætter TRIO/MED-udvalg aktiviteter i gang på egen arbejdsplads, hvor de arbejder med de nye metoder eller værktøjer med deres kolleger.

Mere om hvordan et sparkforløb kan se ud 

Det psykiske arbejdsmiljø skal være et fælles anliggende

Sekretariatsleder Marlene Skytte Schoop fastslår:

- Det er så vigtigt, at TRIO/MED får handlekompetencer, så de ikke står tomhændede tilbage, når konsulenten går. I det hele taget er samarbejdet mellem ledere og medarbejderrepræsentanter centralt, da det er dem, der sammen kan involvere kollegerne i de tiltag, der skal sættes i gang for at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Det er bl.a. derfor, man skal være enige om at søge SPARK, for det betyder, at det psykiske arbejdsmiljø er et fælles anliggende på arbejdspladsen.

Kunne et SPARK-forløb være noget for jer?

Har I udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Kunne I have glæde af gratis støtte og sparring om emner som forandring, chikane eller samarbejde? Så søg om et SPARK-forløb – der er åbent for ansøgninger. 

Interesserer du dig for psykisk arbejdsmiljø, organisation og udvikling?

Så tilmeld dig Viden På Tværs' nyhedsbrev. Her får du viden om nye indsatser og værktøjer, og du kan se, hvordan andre arbejdspladser arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet Organisation og Udvikling

SPARK menu