Folkeskole

Udgivelser

Praksisnær undervisning i skolen

Styrket inddragelse i skolens udvikling

Hvad skal der til for at fremme en tillidsbaseret dialog- og feedbackkultur i skolen? Det har Danmarks Lærerforening, BUPL, KL og Skolelederforeningen sat fokus på i nyt Fremfærd-projekt.

Ny undersøgelse og film: Hvad skal der til for at skoleledelse lykkes?

Ledelse i folkeskolen er under forandring. Ledere på alle niveauer har fået nye ledelsesopgaver og andre ledelsesroller. Ny undersøgelse har set på skoleledelse efter reformen for at komme nærmere, hvordan ledere – og særligt mellemledere – kan lykkes med den ændrede lederrolle.