3 veje til et bedre psykisk arbejdsmiljø

SPARK viser tre veje til bedre psykisk arbejdsmiljø: Individuelle forløb, netværksforløb og fællesforløb. Find det, der passer til dig.

Af Søren Berg 08/10/2019
Individuelle forløb - til den enkelte arbejdsplads

Bliv bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever I jeres psykiske arbejdsmiljø. SPARK tilbyder MED-udvalg og TRIO’er gratis støtte og sparring.

Netværksforløb - forum for dialog og videndeling

Nu kan ledere og tillidsvalgte blive del af SPARKs netværk og styrke det psykisk arbejdsmiljø. Netværket mødes fire gange og faciliteres af SPARKs konsulenter, og det er jeres egne erfaringer og viden, der sættes i spil.

Fællesforløb - på tværs af kommuner og brancher

Et fællesforløb er et forløb, hvor flere kommunale arbejdspladser går sammen om en indsats for at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Startskuddet til et kursskifte inden for et område, på tværs af brancher eller i en hel kommune.

Kender du SPARK?

 

SPARK menu