Styrk det psykiske arbejdsmiljø: Få et fællesforløb i SPARK

Når flere arbejdspladser går sammen om et SPARK-forløb, kan det blive startskuddet til et kursskifte inden for et område, på tværs af brancher eller i en hel kommune.

Af SPARK 29/11/2021

Mange kommuner er optagede af det psykiske arbejdsmiljø og vil gerne arbejde aktivt for at forbedre det. Men hvordan går man i gang, når man gerne vil sætte en fælles kurs og nå flere arbejdspladser på en gang? Her kan et gratis SPARK fællesforløb være startskuddet.

SPARK står for Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne, og gennem de sidste seks år har SPARK hjulpet hundredevis af kommunale arbejdspladser med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Hvad er et fællesforløb?

Et fællesforløb er et forløb, hvor flere kommunale arbejdspladser går sammen om en indsats for at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Det foregår ved, at MED-udvalg og TRIO'er fra en kommune eller et særligt brancheområde samles og arbejder med et fælles tema. Det kan også være MED-udvalg og TRIOer fra flere kommuner, der går sammen om at sætte fokus på et område.

Grundtanken i et SPARK-forløb er, at arbejdspladserne skal rustes til selv at kunne arbejde strategisk og forebyggende med forskellige typer udfordringer, så arbejdspladserne ikke er afhængige af fx en ekstern konsulent. Det er derfor, SPARKs forløb er målrettet medlemmer af MED-udvalg og TRIO’er, da det typisk er dem, der kan sætte tiltag i gang på arbejdspladsen. Det øger sandsynligheden for, at det, der bliver sat i gang, også fastholdes på den længere bane.

Fællesforløb om balancen mellem tid og opgaver

Allerød Kommune havde en APV og en trivselsmåling, der viste, at kommunen scorede lavt på balancen mellem opgaver og tid.

Læs hvordan et SPARK fællesforløb satte gang i arbejdet med social kapital og balancen mellem tid og opgaver gennem en række prøvehandlinger. 

Eksempler på problemstillinger

SPARK yder støtte inden for seks temaer:

 • Forandringer & omstillinger 
 • Forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere
 • Risiko for vold og trusler
 • Chikane og mobning
 • Alenearbejde 
 • Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse

Under de seks temaer kan arbejdspladserne arbejde med vidt forskellige og konkrete problemstillinger. 

Et typisk fællesforløb

I et typisk forløb vil der være to workshops for TRIOer/MED-udvalg, hvor de igangsætter en prøvehandling på egen arbejdsplads imellem de to workshops. Derudover er der planlægningsmøder og løbende koordinering. Et forløb kan fx se således ud:

 1. Opstartsmøde
  På opstartsmødet deltager repræsentanter fra MED-organisationen (både ledere og medarbejdere). Det er et udforskende og afklarende møde, som skal lede hen imod det forandringsønske, som skal være ledetråd for hele forløbet – hvad er det, kommunen/arbejdspladserne ønsker at opnå? Hvad kræver det af ressourcer?

   
 2. Planlægningsmøde
  Planlægningsgruppen og SPARK arbejder konkret med tilrettelæggelsen af første workshop.
   
 3. Workshop 1
  På første workshop deltager alle relevante TRIO’er/lokal MED. Workshoppen tager typisk en halv dag. Her arbejdes der med den tematik/problematik/forandringsønske, som er trådt frem ved første møde. Inden workshoppen har deltagerne modtaget en forberedelsesopgave, som skal medbringes på workshoppen.

   
 4. Prøvehandlinger på arbejdspladserne
  Arbejdspladserne skal igangsætte en eller flere prøvehandlinger mellem de to workshops.

   
 5. Planlægningsmøde 2
  Mellem første og anden workshop vil der igen være kontakt til planlægningsgruppen for at sikre, at anden workshop bliver så relevant for praksis som muligt.
   
 6. Workshop 2
  Deltagerne er de samme TRIO’er/lokal MED-udvalg som på første workshop. Workshoppen tager typisk en halv dag. Der arbejdes videre med den valgte tematik - denne gang med udgangspunkt i resultaterne fra arbejdspladsernes konkrete prøvehandlinger.
   
 7. Læring- og forankringsmøde
  Afsluttende møde, hvor repræsentanter fra MED-organisationen (de samme som ved det indledende planlægningsmøde) deltager med henblik på en forankring af læring og ny viden i hele organisationen.

Hvad kræver et fællesforløb af jer?

Et SPARK-fællesforløb er gratis og skræddersyet til jeres situation. Det er afgørende, at fællesforløbet skabes i et samarbejde mellem de kommunale arbejdspladser og SPARK, så der tages ejerskab for forløbet, og det forankres strategisk i organisationen.

Arbejdspladserne skal kunne forpligtige sig på at arbejde med en forberedelsesopgave inden første workshop og afprøve en eller flere prøvehandlinger mellem de to workshops.

Hvordan søger I?

Når I søger om SPARKs fællesforløb, er det repræsentanter i HovedMED, områdeMED, ForvaltningsMED eller lignende, der ansøger. Ansøgningen skal indeholde kontaktoplysninger på både leder og en medarbejderrepræsentant. 

I kan søge om et forløb om et bestemt emne eller indenfor et område – fx ældreområdet eller på baggrund af en APV. Forløbet kan være for alle TRIOer og MED-udvalg i en kommune, og det er også muligt at lave forløb med deltagere fra flere kommuner.

Søg et fællesforløb

Podcast: Allerøds erfaringer med SPARK fællesforløb

Allerød Kommune har haft et forløb for hele 35 MED-udvalg fra kommunen på samme tid.

Lyt til denne podcastepisode, hvor Allerød Kommunaldirektør Morten Knudsen og næstformanden i Hovedudvalget i Allerød Kommune Lise Tarp medvirker.

Hør blandt andet:

 • Hvordan Allerød har arbejdet strategisk med psykisk arbejdsmiljø, og hvilke erfaringer de har med at sætte 35 MED-udvalg i gang på samme tid
 • Hvilken rolle de lokale MED-udvalg spiller som bindeled mellem kommunens overordnede strategi, og hvordan den udspiller sig på den enkelte arbejdsplads
 • Hvordan Corona-situationen vendte op og ned på måden, som SPARK-forløbet foregik på, hvilket viste sig at en fordel for de lokale MED-udvalg
 • Om tale- og lyttepositioner – et greb der kan gøre en stor forskel for samarbejde i MED-udvalg og TRIOer  

Læs mere om SPARK: www.sparkweb.dk

Se hvordan I selv får et SPARK-forløb

Om videoen

Videoen om fællesforløb er optaget den 23. september 2021, hvor Ringsted Kommune afholdt første workshop i et fællesforløb for alle TRIOer i kommunen.

SPARK har altid åbent for ansøgninger

Se, hvordan jeres MED-udvalg eller TRIO ansøger om et forløb med en af SPARKs konsulenter. 

Sådan søger I

Gå direkte til ansøgningsskemaet

Corona: SPARK har åbent for ansøgninger og forløb

Corona eller ej, SPARK tilbyder stadig forløb til arbejdspladser, der vil arbejde med psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere om SPARK og søg om forløb