Tryghedspuljen

Tryghedspuljen - søg her

Er du blevet opsagt men er endnu ikke fratrådt din stilling? Søg støtte til fx kompetenceudvikling, efteruddannelse eller karrieresparring.

Af Tryghedspuljen 13/12/2023

Hvad er Tryghedspuljen?

Tryghedspuljen er til dig, som er blevet afskediget som følge af kommunale besparelser eller organisationsændringer, men endnu ikke er fratrådt. Du kan søge om op til 10.000 kr. (20.000 kr. ved kompetencegivende uddannelser) til aktiviteter, som kan hjælpe dig videre i dit arbejdsliv.

Hvem kan ansøge?

Du kan søge om støtte gennem Tryghedspuljen, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst under en af de faglige organisationer, der er med i aftalen:

FOA, BUPL, Lærernes Centralorganisation, Konstruktørforeningen, Lederne Søfart, OAO, Forhandlingskartellet eller Sundhedskartellet.

Overenskomstgrupperne i OAO består af:
Blik- og Rør, Dansk El-forbund, Dansk Jernbaneforbund, Dansk Metal, Dansk Socialrådgiverforening, 3F, HK-Kommunal, Malerforbundet, Serviceforbundet, Socialpædagogerne og Teknisk Landsforbund.

Overenskomstgrupperne i Forhandlingskartellet består af:
Dansk Formands Forening, Dansk Musiker Forbund, DM DSL, Det Offentlige Beredskabs Landsforbund, Frederiksberg Kommunalforening, Gentofte Kommunalforening, HI – Organisation for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren Maskinmestrenes Forening og Kort og Landsmålingsteknikernes Forening.

Overenskomstgrupperne i Sundhedskartellet består af:
Dansk Sygeplejeråd, Danske Fodterapeuter, Danske Psykomotoriske Terapeuter, Danske Tandplejere, Farmakonomforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og lederne fra Dansk Sygeplejeråd.

Hvis du er i tvivl, om du kan søge, så spørg din tillidsrepræsentant eller nærmeste leder.

Hvad kan Tryghedspuljen bruges til?

Der er brede rammer for, hvad Tryghedspuljen kan hjælpe dig med. Du kan søge om penge til eksempelvis kompetenceudvikling og efteruddannelse, men også karrieresparring, -afklaring og individuel rådgivning.

Sådan ansøger du

Der er grundlæggende 5 trin i processen:

 1. Afskedigelse
  Du afskediges som følge af kommunale nedskæringer eller omstruktureringer.
   
 2. Læs reglerne
  Læs reglerne her på siden og få styr på de nødvendige oplysninger. Så får du hurtigt behandlet din ansøgning.
   
 3. Afklar uddannelse
  Afklar hvilken uddannelse der er relevant for dig for at komme videre i dit arbejdsliv.
  Se liste over godkendte uddannelsestyper
   
 4. Tal med leder og TR
  Tal med din leder og TR om dine uddannelsesønsker og mulighed for at søge Tryghedspuljen.
   
 5. Udfyld ansøgning
  Ansøgningen udfyldes af din leder eller TR og underskrives af jer alle tre. Når underskrifterne er uploadet, sendes ansøgningen til sagsbehandling. 
Ansøg Tryghedspuljen nu
Sommerferie i Tryghedspuljens bogholderi og sekretariat 2024

Tryghedspuljens bogholderi holder lukket fra og med mandag den 8. juli til og med fredag den 26. juli 2024, hvorfor sidste udbetaling af støtte før ferien er fredag den 5. juli. Første udbetaling efter ferien er onsdag den 31. juli.

Tryghedspuljens sekretariat holder lukket fra og med mandag den 15. juli til og med fredag den 19. juli 2024. Der vil ikke blive behandlet ansøgninger, svaret på mails eller telefoniske henvendelser i den uge.

Det er muligt at indsende ansøgninger i hele ferieperioden.

Med venlig hilsen
Tryghedspuljen

VIGTIG INFORMATION

Tryghedspuljen fortsætter i perioden 1. april 2024 – 31. marts 2026.

Læs mere

Kontakt Tryhedspuljen

info@tryghedspuljen.dk

Medarbejdere og TR kan kontakte Lotte Enevoldsen: lre@oao.dk, tlf: 3161 6067

Ledere kan kontakte Malene Aahøj: mala@kl.dk, tlf: 3370 3079

Læs mere

Bliv klogere på Tryghedspuljen.
Besøg OAO's hjemmeside