MED-samarbejde

Udgivelser

MED og det lokale partssamarbejde skaber værdi for de kommunale arbejdspladser

Samarbejdet i MED-udvalgene og mellem ledere og tillidsrepræsentanter i det lokale partssamarbejde fungerer og er baseret på dialog og engagement i at finde løsninger, lyder det i et nyt materiale fra KL og Forhandlingsfællesskabet. Sammen har de formuleret fælles mål og perspektiver for de kommende års udvikling af MED- og partssystemet.

Download MED-håndbog 2015 for kommunerne

I MED-håndbogen kan du finde de regler og vejledninger, som fortæller, hvordan medarbejderrepræsen-tanter og ledere samarbejder i kommunernes MED-system.

Danmarkskort MED-aftaler i kommuner og regioner

Danmarkskortet viser hvilke kommuner og regioner, der har indgået en lokal MED-aftale.