Hjemmepleje

Udgivelser

Grundlæggende pleje i praksis

Kommunale parter: Fire fokusområder skal styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen

KL og de faglige organisationer har udarbejdet en strategi, der skal sikre, at stadig flere sundhedsopgaver fremover kan varetages af kommunerne. Strategien lægger bl.a. op til en revitalisering af den grundlæggende pleje.

Download håndbog til Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde

Find en opskrift på, hvordan I kan afvikle Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde