Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om SPARK

Nedenfor kan du finde svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål, som SPARK modtager.

Af SPARK 07/01/2019

Hvad koster det at bruge SPARK?

Det er gratis for kommunale arbejdspladser at modtage støtte fra SPARK. I forpligter jer kun til afsætte tid og ressourcer til samarbejdet og til at deltage i en evaluering, som består af to spørgeskemaer. 

Hvilke temaer giver SPARK støtte til?

SPARK yder støtte til seks temaer:

  • Forandringer og omstillinger.
  • Samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen.
  • Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere.
  • Arbejdets indhold, omfang og udførelse.
  • Chikane, herunder mobning og seksuel chikane.
  • Alenearbejde.

Mange problemstillinger kan falde inden for et eller flere af temaerne, og du kan se eksempler på, hvad vi har arbejdet med sammen med MED-udvalg og TRIOer i boksen nedenfor.

Kan vi få et SPARK-forløb selvom vi ikke er en kommunal arbejdsplads?

Nej, SPARK er kun et tilbud for kommunale arbejdspladser.

Laver SPARK forløb for hele arbejdspladsen?

Nej, SPARKs forløb er målrettet MED-udvalg og TRIO’er. I får støtte og sparring, så I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i det psykiske arbejdsmiljø på jeres egen arbejdsplads. Mellem SPARK-møderne afprøver I metoder og arbejder med jeres egen arbejdsplads.
Læs artiklen Derfor arbejder SPARK med TRIOer og MEDudvalg

Giver SPARK støtte til en indsats på tværs af flere arbejdspladser?

Ja, hvis en gruppe af arbejdspladser på tværs af flere TRIO’er/MED-udvalg ønsker at arbejde med en fælles indsats inden for samme tema, så kan SPARK give støtte til flere MED-udvalg/TRIO samtidigt, også på tværs af kommuner. Hvis I søger flere arbejdspladser/kommuner samtidigt, så er det HovedMED, ForvaltningsMED eller lignende, der ansøger.

Kan vi betale for yderligere hjælp fra SPARK?

Det er ikke muligt at tilkøbe hjælp fra SPARK. Har I flere problemstillinger, I ønsker hjælp til, så er det muligt at søge om et gratis forløb mere end en gang. 

Hvad giver SPARK IKKE støtte til?

Vi kan ikke rådgive i forhold til et evt. påbud fra Arbejdstilsynet, og vi kontrollerer ikke, om arbejdsmiljøet overholder gældende overenskomstaftaler og arbejdsmiljølovgivningen. Vi kan ikke hjælpe med at gennemføre en trivselsmåling eller APV, og vi yder heller ikke krisehjælp.

SPARK giver ikke kurser, coaching eller lignende, og vi arbejder som udgangspunkt ikke med hele personalegruppen på arbejdspladsen, men klæder TRIO/MED-udvalg på til, at I selv kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i resten af medarbejdergruppen. Fra SPARK får I ideer, inspiration, overblik og metoder til, hvordan I kan gøre det.

Om ansøgningsproceduren

Hvordan søger vi?

Læs mere om, hvordan I søger her. Gå direkte til ansøgningsskemaet

Hvornår får vi besked om, vi har fået støtte eller ej?

I får besked senest den 14. i måneden efter, I har ansøgt, om jeres ansøgning er godkendt. Langt de fleste ansøgninger bliver godkendt.

Vi har ikke modtaget kvitteringsmail for vores ansøgning, hvad gør vi?

Undersøg først, om vores kvitteringsmail er blevet opfanget af jeres SPAM-filter. Hvis det ikke er tilfældet, så kan du kontakte SPARK på email: info@sparkweb.dk. Skriv ”Mangler kvitteringsmail” i emnefeltet.

Mangler du stadig svar på noget? Skriv til info@sparkweb.dk.

Læs, hvad arbejdspladserne har fået ud af et SPARK-forløb
Ansøg nu
SPARK

Læs mere om, hvordan SPARK kan hjælpe jeres arbejdsplads.

Det tilbyder SPARK

Søg et gratis forløb med en SPARK-konsulent .

Gå til ansøgningsskema

Hvem kan få støtte af SPARK?

Det er MED-udvalg og  TRIOer på kommunale arbejdspladser, der kan få støtte – altså ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads.

Man kan både få støtte til forløb for MED-udvalg/TRIO på én konkret arbejdsplads og til forløb, hvor medlemmer af flere TRIO’er eller MED-udvalg samles på tværs af arbejdspladser og kommuner.

Læs mere om, hvordan I søger her

SPARK menu