Borgere med særlige behov

Mennesker med udviklingshandicap og dom

Fragmenteret viden, misbrug og borgere som falder mellem flere stole. Det er blot nogle af de udfordringer, som dette projekt ser nærmere på.

Gå på opdagelse i temaet

Udviklingshæmning og demens

Der er ca 50.000 danskere med udviklingshandicap. De har 3-4 gange så stor risiko for at udvikle demens som andre borgere, og demensen indtræffer tidligt, ofte allerede ved 40-års-alderen.

Tidlig opsporing og diagnosticering er helt afgørende for, at borgere på landets bosteder kan få den rette hjælp og støtte. Derfor startede Fremfærd projektet ”Udviklingshæmning og demens”, som har haft til formål at identificere, afprøve og udvikle indsatser til beboere på botilbud, som både har et udviklingshandicap og en demenssygdom.

Gå på opdagelse i temaet

Medicinsikre Botilbud

Følg med på siden, som handler om at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering.

Gå på opdagelse i temaet

Vælg artikler