Borgere med særlige behov

Mennesker med udviklingshandicap og dom

Fragmenteret viden, misbrug og borgere som falder mellem flere stole. Det er blot nogle af de udfordringer, som dette projekt ser nærmere på.

Gå på opdagelse i temaet

Udviklingshæmning og demens

Der er ca 50.000 danskere med udviklingshandicap. De har 3-4 gange så stor risiko for at udvikle demens som andre borgere, og demensen indtræffer tidligt, ofte allerede ved 40-års-alderen.

Tidlig opsporing og diagnosticering er helt afgørende for, at borgere på landets bosteder kan få den rette hjælp og støtte. Derfor startede Fremfærd projektet ”Udviklingshæmning og demens”, som har haft til formål at identificere, afprøve og udvikle indsatser til beboere på botilbud, som både har et udviklingshandicap og en demenssygdom.

Gå på opdagelse i temaet

Velfærdsteknologi i dag- og botilbud

TEMASIDE: Krammebamser, virtual reality og motionsspil. En række bosteder har haft succes med velfærdsteknologier i projekt "Velfærdsteknologi på dag- og botilbud". Få værktøjer og inspiration til selv at gå i gang.

Gå på opdagelse i temaet

Vælg artikler