SPARK

Hvad kan SPARK hjælpe jer med?
SPARK tilbyder støtte inden for hele spektret omkring psykisk arbejdsmiljø. I kan ansøge under de seks temaer samarbejde, arbejdets indhold og omfang, forandringer, alenearbejde, chikane samt vold og trusler.
Få et forløb med SPARK
Hos SPARK kan lokale MED-udvalg og TRIO’er få et forløb med gratis støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø, så I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø.