SPARK

Værktøjer I selv kan bruge
Her finder I værktøjer og metoder fra SPARK til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Se videoen, læs manualen og udskriv skabelonen. Så er I i gang.
Baggrunden for SPARK
KL og Forhandlingsfællesskabet etablerede i 2015 samarbejdet SPARK, der arbejder mod et bedre psykisk arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser.
Hvad kan SPARK hjælpe jer med?
SPARK tilbyder støtte inden for hele spektret omkring psykisk arbejdsmiljø. I kan ansøge under de seks temaer samarbejde, arbejdets indhold og omfang, forandringer, alenearbejde, chikane samt vold og trusler.
Få et forløb med SPARK
SPARK hjælper lokale TRIO/MED i kommunerne med gratis støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø. Forløbene skræddersys i samarbejde mellem SPARK og ansøgerne og tager udgangspunkt i netop jeres udfordringer.