SPARK

Få et forløb med SPARK på jeres arbejdsplads
Hos SPARK kan lokale MED-udvalg og TRIO’er få et forløb med gratis støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø, så I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø.