Odder

Odder om u-vending på socialområdet: Uden samskabt styring var vi ikke kommet i mål

Odder Kommune er lykkedes med at gentænke styringen på det specialiserede socialområde. Det er sket gennem en intern samskabelsesproces, hvor næsten samtlige 30 medarbejdere og ledere har arbejdet sammen om at skabe holdbare løsninger.

Af Irene Aya Schou 27/06/2018
Fremfærd

- Vi kunne ikke have gjort det på anden måde.

Sådan lyder det fra Jonas Tscherning Sørensen, pædagog og TR i Vejledning og Mestring i Odder Kommune om det 360 graders eftersyn af styringen på det specialiserede socialområde, medarbejdere og ledere det sidste års tid har været involveret i.

Her har man gjort op med BUM-modellen, udviklet en ny visitationsmodel samt model for dokumentation, styring og opfølgning.

Undervejs er næsten samtlige godt 30 kommunale medarbejdere – både fra udfører og myndighed - og ledere på området blevet inddraget direkte i processen gennem ni workshops og en række læringsmøder.

Hele styringskæden skal ændres

Jonas Tscherning Sørensen hæfter sig bl.a. ved, at samskabelsesprocessen giver ejerskab og fælles forståelse af kerneopgaven, og at det via samarbejdet med Fremfærd Særlige Behov har været muligt at få finansieret en facilitering af hele projektet med dygtige folk udefra.

Samtidig har det været afgørende, at medarbejdere og ledere har kigget på alle dele i maskinrummet - både visitation, dokumentation og budgetmodel. Det samme glæder Britta Kempel, chef for Social- og Borgerservice i Odder Kommune.

LÆS OGSÅ: Her arbejder udfører og myndighed sammen allerede ved det første møde med borgeren

- Der er tale om en sammenhængende styringskæde. Derfor er jeg simpelthen så glad for, at vi tog det hele på én gang. Det har været et kæmpe arbejde og hold fast, hvor har vi brugt meget tid, men tingene hænger uløseligt sammen, siger hun og understreger, at tiden har været givet godt ud.

- Vi var aldrig nået så langt, hvis vi ikke havde haft en så omfattende involveringsproces, siger Britta Kempel. 

Lærerigt og frustrerende

I Odder Kommune har man lavet masser af forandringer gennem årene, men aldrig via samskabt styring, hvor alle ledere og medarbejdere på et område inddrages.

Det har været lærerigt og hårdt, fortæller Henriette Bomholt, der arbejder som ergoterapeut i Vejledning og Mestring, der er Odder Kommunes tilbud om støtte til voksne med sindslidelser.

- Det er spændende. Det er frustrerende. Det er megainteressant. Det er virkelig hårdt og svært, og det er enormt udviklende, siger hun.

LÆS OGSÅ: Odder gentænker styringen på det specialiserede socialområde: ”Alt er i spil”

Men frem for alt er det meningsfuldt, også selvom ens egne fagnormer udfordres, fastslår Torben Højris, socialrådgiver i myndighed.

- Jeg skal f.eks. aflære en masse ting og tænke ressourcer før udfordringer. Men jeg kan se, at det giver mening for borgerne, og det er den røde tråd, der gør, at det er besværet værd, siger han.

Information til kolleger

På ét punkt er medarbejdere og ledere blevet klogere af det sidste års hårde arbejde: Selv i en samskabelsesproces, hvor alle har arbejdstøjet på, kan man ikke få kommunikation nok.

Der er blevet afholdt i alt ni workshops - tre om ny visitationsmodel, tre om ny dokumentationsmodel og tre om ny budgetmodel, hvor de relevante ledere og medarbejdere har deltaget. Det betyder, at alle ledere og medarbejdere ikke har været med på alle workshops.

Her er erfaringen, at de mennesker, der er involveret på hver enkelt workshop, har meget energi og bidrager konstruktivt til processen, mens deres kolleger, der ikke er med, mangler information og ikke føler sig ajourført godt nok.

- Den løbende kommunikation er utrolig vigtig. Her har vi brug for at blive bedre, så alle hele tiden ved, hvor vi er i processen, siger Britta Kempel, der satser på, at projektet kan gå fra afprøvning til drift i efteråret.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kort om projektet:
  • Projekt ”Nybureaukratisering - udvikling af meningsfuld styring, der understøtter kerneopgaven på det specialiserede socialområde” – er et projekt, hvor Fremfærd undervejs støtter med midler og videndeling med andre kommuner.
  • Projektet i Odder Kommune er en del af et større projekt under Fremfærd Særlige Behov under overskriften "Nybureaukratisering og samskabelse af mere understøttende styring på det sociale område".
  • Dette projekt er igen en del af Fremfærds bestyrelsesprojekt 'Mere kerneopgave - mindre bureaukrati', der bl.a. har deltagelse af Horsens og Høje-Taastrup Kommune.
  • I Odder Kommune har man anvendt metoden samskabt styring. Det betyder, at ledelse, udfører og myndighed har siddet sammen og fået en fælles forståelse af udfordringen og derefter udviklet nye modeller sammen.