Den gode anbringelse

5 Anbefalinger til den gode anbringelse

Hvad er god faglig praksis og handlemuligheder i arbejdet med børn, der er anbragt uden for hjemmet? 5 nye anbefalinger viser vejen.

Af Pernille Søndergaard 30/04/2024

Alle børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, har de samme behov for omsorg, netværk og en god skolegang som deres jævnaldrende.

Det kalder på et stærkt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, hvor plejefamilier, pædagogisk personale, ledere, børne- og ungerådgivere og støttepersoner arbejder godt sammen om at sikre, at anbragte børn og unge får de samme muligheder for trivsel, udvikling og læring, som alle andre børn.

Skal sætte en faglig retning

Det er baggrunden for fem nye anbefalinger fra Social- og Boligstyrelsen, som skal sætte faglig retning for, hvordan ledere og fagprofessionelle kan være med til at sikre god kvalitet under selve anbringelsen.

De 5 anbefalinger lyder
  • Understøt tilknytning til dagtilbud, skole, uddannelse, og fritidsjob
  • Understøt adgang til sociale fællesskaber uden for anbringelsesstedet
  • Vedligehold og støt relationen til det nære netværk, familie og venner
  • Skab kontakt til voksne på anbringelsesstedet i trygge og hjemlige rammer
  • Styrk barnets eller den unges forståelse af eget ophav og egen historie

Anbefalingerne indgår i en publikation, hvor det nærmere beskrives, hvordan ledelse og fagprofessionelle omkring børnene kan arbejde med anbefalingerne i praksis.

Anbefalinger om god kvalitet i anbringelsen

Anbefalinger om den gode anbringelse er én ud af tre publikationer fra Social- og Boligstyrelsen om god kvalitet i anbringelsen.

Find de to øvrige anbefalinger nedenfor:

Se Anbefalinger om skånsomme skift i anbringelsen

Se Anbefalinger om samarbejde og støtte til forældre med børn i anbringelse