Fremfærd Borgere med Særlige Behov

Fremfærd Borgere med Særlige Behov

Læs om de projekter, som Fremfærd Borgere med Særlige Behov arbejder med.

Af Fremfærd 11/01/2019

Fremfærd Borgere med særlige behov arbejder med kerneopgaverne omkring psykiatri, handicap, udsatte børn og voksne m.v. fx på myndighedsenheder, socialpsykiatriske tilbud, bo- og døgntilbud, aflastningstilbud, misbrugscentre m.v.

Nedenfor kan du læsere mere om afsluttede og igangværende projekter i Fremfærd Børn.

Igangværende projekter

Projekt Botilbud - Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projektet sætter fokus på kvalitet og god praksis på bosteder og i botilbudslignende tilbud til borgere med svære funktionsnedsættelser. Målet er at udvikle ny og kvalificeret inspiration til fremtidens boformer – enten når nye tilbud påbegyndes, når eksisterende tilbud lægges om, eller når kvaliteten på eksisterende boformer skal udvikles.

Projektledelse: KL og SL

Læs mere om projektet:

Fremtidens boformer

Udviklingsprojekt skal udvikle fremtidens boformer

Sådan blev vi bedre til at kommunikere med borgere uden sprog

 

 

Nybureaukratisering og samskabelse af mere understøttende styring på det sociale område

Projektet handler om at nybureaukratisere ved at skabe styring i den offentlige sektor, som understøtter kerneopgaven på en værdiskabende måde i hele styringskæden. Formålet med projektet er at udvikle en handlingsorienteret, erfaringsbaseret model for, hvordan man i praksis kan arbejde med nybureaukratisering på lokale, kommunale arbejdspladser.

Projektledelse: KL og SL

Projektet er en del af Fremfærds bestyrelsesprojekt 'Mere kerneopgave - mindre bureaukrati'

Læs mere her:

Se siden om Odder Kommunes projekt Nybureaukratisering og samskabelse af mere understøttende styring

Læs om Herning Kommunes projekt: Herning vil styrke fagligheden gennem mere meningsfuld styring

 

 

Afsluttede projekter

Systematisk tidlig opsporing af kronisk sygdom hos mennesker med psykiske lidelser på botilbud

Folk med psykiske lidelser dør i gennemsnit langt tidligere end resten af befolkningen, og de har en overdødelighed af kroniske, fysiske sygdomme. 

Projektet udvikler og afprøver et værktøj, der skal hjælpe frontpersonalet med at opdage kroniske sygdomme tidligere.

Projektledelse: KL og Ergoterapeutforeningen

Læs mere om projektet:

Se siden: Tidlig opsporing af kroniske sygdomme i socialpsykiatrien

 

Projekt virtuel alkoholbehandling i kommunerne

Formålet med projektet er via et virtuelt behandlingstilbud at øge tilgængeligheden til alkoholbehandling, så flere får behandling samt at nå andre målgrupper end dem, der opsøger den eksisterende alkoholbehandling.

Projektledelse: KL og Dansk Psykologforening

Læs mere om projektet:

Webbaseret alkoholrådgivning skal hjælpe flere af med afhængighed

Virtuel alkoholbehandling: En håndsrækning til en ny gruppe borgere

 

Sæt borgere og medarbejdere i samspil

Samskabelse er ikke kun for de ressourcestærke. Borgere med særlige behov har også ressourcer, der kan sættes i spil, så de i højere grad bliver aktive medskabere af velfærden. Det er udgangspunktet i projektet Sæt borgere og medarbejdere i samspil, hvor projekter i fem kommuner landet over har deltaget. 

Projektet har udgivet en pjece med 15 gode råd baseret på erfaringerne fra de kommunale projekter. 

Projektledelse: KL og Sundhedskartellet

Download udgivelsen her. 

Læs mere om projekterne på siden Borgere og medarbejdere i samspil.

 

 

Projekt nyspecialisering og inklusion - Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion giver børn, unge og voksne med særlige behov mulighed for at blive inkluderet og deltage aktivt i samfundslivet.

Det sker ved at understøtte og afprøve nye samarbejdsrelationer på tværs af virksomheder, forvaltninger og sektorer. Ni projekter i kommuner landet over har deltaget i projekt nyspecialsering og inklusion. 

Projektledelse: KL og SL

Læs mere om projekterne på siden Nyspecialisering og Inklusion

 

 

 

 

Deltagere i Fremfærd Borgere med Særlige Behov

Louise Koldby Dalager  Formand for Fremfærd Borgere med Særlige Behov og Fremfærd Børn Kontorchef, KL
Tlf: 3370 3906  Email: lkd@kl.dk  

Benny Andersen  Næstformand i Fremfærd Borgere med særlige behov  Forbundsformand, Socialpædagogernes Landsforbund
Tlf: 7248 6801  Email: forbundsformanden@sl.dk  

Frederik Waaben  konsulent, Socialpædagogernes Landsforbund
Tlf: 7248 6863  Email: fwn@sl.dk

Niels Kjeldsen  Chefkonsulent, Psykologforeningen
Tlf: 2720 8586  Email: nik@dp.dk 

Nanna Mørch  Konsulent , FOA
Email: nanm@foa.dk 

Michael Haas  Forhandlingssekretær, 3F
Tlf: 8892 0168  Email: michael.haas@3f.dk  

Jeanette Sjøberg, Hovedbestyrelsesmedlem, Danmarks Lærerforening

Birgitte Conradsen  Næstformand, BUPL
Tlf: 3546 5129  Email: bco@bupl.dk  

Tina Nør Langager  Formand,
Ergoterapeutforeningen/ Sundhedskartellet
Tlf: 5336 4974  Email: tnl@etf.dk  

Christina Borries  Konsulent, Offentligt Ansattes Organisationer
Tlf: 4697 3803  Email: cbo@oao.dk 

Niels Arendt Nilsen  Kontorchef, KL
Tlf: 3370 3799  Email: nan@kl.dk  

Steinar Eggen Kristensen  Social- og Arbejdsmarkedsdirektør, Randers Kommune
Tlf: 8915 1928  Email: steinar.eggen.kristensen@randers.dk  

Lone Becker  Direktør, Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen,Thisted Kommune
Tlf: 9917 4120  E-mail: lsb@thisted.dk