Netværk

Få inspiration til at skabe netværk for anbragte børn

Hvordan kan børne- og ungehjem styrke anbragte børn og unges netværk og relationer? Nyt inspirationskatalog kommer med 16 konkrete bud.

Af Pernille Søndergaard 28/02/2024

- Mine andre venner kan jo blive hjemme, så længe de har lyst nærmest. Indtil de har fået en uddannelse. Jeg kommer til at stå alene, lige så snart jeg flytter ud nærmest.

Sådan lyder det fra 15-årige Hannah i det nye inspirationskatalog "Netværk der bærer".

Hannah er én af de omkring 13.000 anbragte børn og unge i Danmark, der efter endt anbringelse risikerer at stå  med et spinkelt netværk uden det sikkerhedsnet af venner, familie og andre vigtige relationer, der træder til, når livet bliver svært.

Udviklet og afprøvet sammen med de unge

Den udfordring prøver det nye inspirationskatalog at råde bod på med 16 konkrete løsninger til, hvordan børne- og ungehjem i praksis kan styrke anbragte børn og unges netværk under anbringelsen og i forbindelse med fraflytning.

De løsninger, som beskrives i kataloget, er udviklet og afprøvet af medarbejdere og forstandere på syv børne- og ungehjem i samarbejde med nuværende og tidligere anbragte unge.

Det er sket som led i projektet  "At skabe netværk, fællesskab og deltagelse for og sammen med anbragte unge" - også kaldet "Netværk der bærer."

Om projekt "Netværk der bærer"

Projekt ”Netværk der bærer,” har til formål at udvikle løsninger, som kan bidrage til at styrke anbragte børn og unges blivende netværk og relationer, så de står bedre rustet i overgangen til at etablere sig i deres eget hjem og i unge- og voksenlivet efter anbringelsen.

Projektet er et samarbejde mellem LIVSVÆRK, Jysk Børneforsorg/Fredehjem, KFUM’s Sociale Arbejde, Københavns Kommune, De Anbragtes Vilkår, SUS og seks erfaringseksperter med anbringelsesbaggrund, som er ansat i projektet.

Det treårige projekt løber til udgangen af 2024.

Læs mere om projektet på SUS' hjemmeside

Sådan kan du være med til at skabe netværk, der bærer

Inspirationskataloget beskriver 16 konkrete løsninger, der styrker anbragte børn og unges netværk og relationer inden for fire områder:

  • Styrk forståelsen af barnets relationer, livshistorie og selvbillede
  • Tag relationerne på børne- og ungehjemmet alvorligt
  • Skab stærkere forbindelse til lokalmiljøet
  • Større fokus på netværk i forbindelse med fraflytning

Download inspirationskataloget hos SUS - Socialt Udviklingscenter