Organisationsudvikling

Faste teams i ældreplejen
Alle kommuner arbejder for en bedre hjemmeplejen med større kontinuitet og tilfredshed for borgerne, højere kvalitet i opgaveløsningen og bedre trivsel hos medarbejderne.

Der er en forhåbning om, at velfungerende, faste teams vil lette både rekrutteringen af nye medarbejdere og fastholde den eksisterende medarbejdergruppe.

På den baggrund faciliterer Fremfærd Sundhed og Ældre tre såkaldte udviklingsrum, hvor i alt 22 kommuner det kommende års tid skal dele deres viden og erfaringer og støtte hinanden i udviklingen af en ny organisering af ældreplejen.
Samarbejd om kerneopgaven og skab innovation
Hvordan kan vi forstå og arbejde med innovation? Og hvad kendetegner de organisationer, der lykkes med innovation? Anders Seneca giver et bud på, hvordan innovation og kerneopgaven bliver en del af hverdagen på arbejdspladsen i kommuner og regioner.