Voksne med særlige behov

Systematik gør forskellen: Sådan udvikler I gode botilbud
Der er stor interesse for at afprøve praksisnære udviklingstiltag. Det er systematikken, der gør forskellen, og gode erfaringer kan overføres fra et botilbud til et andet. Det er blandt konklusionerne efter et projekt om fremtidens tilbud til mennesker med omfattende funktionsnedsættelser.
Om projekt faglighed i fremtidens boformer
Hvordan sikrer vi et godt liv for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser, som har brug for massiv hjælp og støtte hele deres liv? Vejen frem er bygget på faglig udvikling og nytænkning, med respekt for de enkelte borgeres selvbestemmelse og selvstændighed.
Sæt borgernes drømme i centrum med prøvehandlinger
Borgernes drømme kan nogle gange virke urealistiske, set ud fra borgerens formåen og fra et ressourceperspektiv. Situationer der går i hårdknude, fordi det er vanskeligt at afkode, hvad der gør borgeren glad, er en anden velkendt faglig udfordring. Aktiv og målrettet afprøvning af tiltag giver en løftestang til øget selvstændighedsfølelse for borgerne. Og en faglig gejst til medarbejderne.