Voksne med særlige behov

Sådan gør vi noget ved volden
Hvad gør vi for at forebygge og håndtere den vold, der kan opstå, når vi arbejder med borgere med særlige problemstillinger? På siden Metoder Mod Vold åbner arbejdspladser landet over dørene og viser, hvordan de arbejder systematisk og målrettet for at begrænse problemet.
Sådan arbejder bosted med High Performance-teams
På et bosted i Aalborg opretter og nedlægger de teams, når det giver mening i forhold til opgaverne. Det giver medarbejderne mulighed for at arbejde med det, de brænder for og beboerne mulighed for at få hurtig og kompetent støtte.
Botilbud bruger livshistorier som et værktøj mod vold
I Vejle Kommune bruger en gruppe pædagoger fra botilbuddet De 2 Gårde aktivt beboernes livshistorier i deres tilgang til borgerne. Metoden har været med til at sænke antallet af magtanvendelser på botilbuddet og hjulpet borgerne med at få en ny fortælling om dem selv.
Psykiatri på Tværs
Det handler om at gøre samarbejdet mellem fag og sektorer i behandlings- og socialpsykatrien endnu bedre. Det er blevet til erfaringer, værktøjer og metoder fra 33 projekter og et stort arrangement med Psykiatriens Dag 2012.