Voksne med særlige behov

Medicinsikre Botilbud
Følg med på siden, som handler om at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering.
En tværfaglig indsats for borgerne
Hvad sker det, når man inviterer terapeutfaglighed ind i en arbejdskultur, der er domineret af socialpædagoger? Erfaringer viser, at det kræver prioritering, vedholdenhed og hårdt arbejde – men når samarbejdet fungerer, kan borgerne blive hjulpet på en mere nuanceret måde.