Voksne med særlige behov

Systematik gør forskellen: Sådan udvikler I gode botilbud
Der er stor interesse for at afprøve praksisnære udviklingstiltag. Det er systematikken, der gør forskellen, og gode erfaringer kan overføres fra et botilbud til et andet. Det er blandt konklusionerne efter et projekt om fremtidens tilbud til mennesker med omfattende funktionsnedsættelser.
Sæt borgernes drømme i centrum med prøvehandlinger
Borgernes drømme kan nogle gange virke urealistiske, set ud fra borgerens formåen og fra et ressourceperspektiv. Situationer der går i hårdknude, fordi det er vanskeligt at afkode, hvad der gør borgeren glad, er en anden velkendt faglig udfordring. Aktiv og målrettet afprøvning af tiltag giver en løftestang til øget selvstændighedsfølelse for borgerne. Og en faglig gejst til medarbejderne.
En tværfaglig indsats for borgerne
Hvad sker det, når man inviterer terapeutfaglighed ind i en arbejdskultur, der er domineret af socialpædagoger? Erfaringer viser, at det kræver prioritering, vedholdenhed og hårdt arbejde – men når samarbejdet fungerer, kan borgerne blive hjulpet på en mere nuanceret måde.