Prøvehandlinger

Hvad er prøvehandlinger, og hvordan kan I arbejde med dem?

Af Sine Molbæk-Steensig 11/11/2020

På mange arbejdspladser kan der være noget, som stiller sig i vejen for det gode psykiske arbejdsmiljø i dagligdagen. Det kan være, at man har lange ineffektive møder, det kan være, der er en arbejdsgang, der ikke fungerer, eller der kan være gnidninger i samarbejdet med kolleger, borgere eller andre samarbejdspartnere.

Der er sjældent en rigtig løsning

Når det handler om udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, er der sjældent bare een rigtig løsning. Der kan være mange veje at gå, og det, der virker et sted, virker ikke nødvendigvis i andre sammenhænge. Som leder eller medarbejderrepræsentant i et MED-udvalg eller i en TRIO, kan I støtte jeres kolleger med at få afprøvet forskellige løsninger i praksis. Det er her, prøvehandlinger kommer ind i billedet.

Kom hurtigt fra start

Med prøvehandlinger kan I komme hurtigt fra start uden så langt et tilløb. I kan afprøve løsninger og tiltag i praksis og se, hvilken effekt de har, inden de bliver rullet ud til hele organisationen.

Ved at sætte prøve foran handling, så signalerer man, at handlingen er en test. At I kan justere eller afvikle den igen. Og at det er ok at fejle, fordi fejl giver læring og sparer organisationen på den lange bane. Og i SPARK tror vi på, at vi lærer ved at afprøve i praksis.

Prøvehandlinger – sådan gør I!

Aftal, hvordan I vil understøtte, at prøvehandlingen bliver gennemført i den aftalte periode. På den måde får I mest muligt ud af indsatsen. I kan tage udgangspunkt i denne model:

 1. Erfaring: Hvad har vi konkret erfaring med, som er svært? Hvordan ser vores nuværende situation ud?
   
 2. Undring: Hvad vil vi opnå med prøvehandlingen? Hvem skal have noget ud af det? Hvad skal de have ud af det? Hvordan skal det hjælpe dem?
   
 3. Prøvehandling: Hvad vil vi prøve i praksis? Hvem skal gøre det? Hvornår og hvor skal det ske? Hvad skal vi bruge for at kunne gennemføre det?
   
 4. Iagttagelser: Hvad vil vi kigge efter? Hvordan vil vi kunne se, om handlingen virker eller ikke virker?
   
 5. Refleksion efter prøvehandlingen: Hvilken effekt havde den? Er der noget, der overrasker os?
   
 6. Nye handlinger: Skal vi igangsætte nye handlinger på baggrund af prøvehandlingen? Skal vi justere, afvikle eller fortsætte?

Download model for prøvehandlinger og spørgsmål som pdf

Når I går i gang med prøvehandlingen, så kan I bruge handlingsplanen fra SPARK som støtteredskab. Den kan hjælpe med at skabe et godt overblik over processen: 

Handlingsplan fra SPARK
Interesserer du dig for psykisk arbejdsmiljø, organisation og udvikling?

Så tilmeld dig Viden På Tværs' nyhedsbrev. Her får du viden om nye indsatser og værktøjer, og du kan se, hvordan andre arbejdspladser arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet Organisation og Udvikling