Prøvehandlinger

Hvad er prøvehandlinger, og hvordan kan I arbejde med dem?

Af Sine Molbæk-Steensig 11/11/2020

På mange arbejdspladser kan der være noget, som stiller sig i vejen for det gode psykiske arbejdsmiljø i dagligdagen. Det kan være, at man har lange ineffektive møder, det kan være, der er en arbejdsgang, der ikke fungerer, eller der kan være gnidninger i samarbejdet med kolleger, borgere eller andre samarbejdspartnere.

Der er sjældent en rigtig løsning

Når det handler om udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, er der sjældent bare een rigtig løsning. Der kan være mange veje at gå, og det, der virker et sted, virker ikke nødvendigvis i andre sammenhænge. Som leder eller medarbejderrepræsentant i et MED-udvalg eller i en TRIO, kan I støtte jeres kolleger med at få afprøvet forskellige løsninger i praksis. Det er her, prøvehandlinger kommer ind i billedet.

Kom hurtigt fra start

Med prøvehandlinger kan I komme hurtigt fra start uden så langt et tilløb. I kan afprøve løsninger og tiltag i praksis og se, hvilken effekt de har, inden de bliver rullet ud til hele organisationen.

Ved at sætte prøve foran handling, så signalerer man, at handlingen er en test. At I kan justere eller afvikle den igen. Og at det er ok at fejle, fordi fejl giver læring og sparer organisationen på den lange bane. Og i SPARK tror vi på, at vi lærer ved at afprøve i praksis.

Prøvehandlinger – sådan gør I!

Aftal, hvordan I vil understøtte, at prøvehandlingen bliver gennemført i den aftalte periode. På den måde får I mest muligt ud af indsatsen. I kan tage udgangspunkt i denne model:

 1. Erfaring: Hvad har vi konkret erfaring med, som er svært? Hvordan ser vores nuværende situation ud?
   
 2. Undring: Hvad vil vi opnå med prøvehandlingen? Hvem skal have noget ud af det? Hvad skal de have ud af det? Hvordan skal det hjælpe dem?
   
 3. Prøvehandling: Hvad vil vi prøve i praksis? Hvem skal gøre det? Hvornår og hvor skal det ske? Hvad skal vi bruge for at kunne gennemføre det?
   
 4. Iagttagelser: Hvad vil vi kigge efter? Hvordan vil vi kunne se, om handlingen virker eller ikke virker?
   
 5. Refleksion efter prøvehandlingen: Hvilken effekt havde den? Er der noget, der overrasker os?
   
 6. Nye handlinger: Skal vi igangsætte nye handlinger på baggrund af prøvehandlingen? Skal vi justere, afvikle eller fortsætte?

Download model for prøvehandlinger og spørgsmål som pdf

Når I går i gang med prøvehandlingen, så kan I bruge handlingsplanen fra SPARK som støtteredskab. Den kan hjælpe med at skabe et godt overblik over processen: 

Handlingsplan fra SPARK
Lyt med på podcast om prøvehandlinger
SPARK har altid åbent for ansøgninger

Se, hvordan jeres MED-udvalg eller TRIO ansøger om et forløb med en af SPARKs konsulenter. 

Sådan søger I

Gå direkte til ansøgningsskemaet

SPARK menu