Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø podcast logo

Podcast: Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø

Arbejdspladser, eksperter i psykisk arbejdsmiljø og SPARK-konsulenter giver jer inspiration til, hvordan I kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

Af Sine Molbæk-Steensig 17/12/2020

Med denne podcast-serie sætter parternes Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne – i daglig tale: SPARK – fokus på, hvordan kommunale arbejdspladser kan arbejde med psykisk arbejdsmiljø.

Du kan høre, hvordan kommunale arbejdspladser har grebet arbejdet med at styrke det psykiske arbejdsmiljø an, du kan få tips til værktøjer og metoder, der kan hjælpe MED-udvalg og TRIO’er med tage fat, og du kan høre, hvordan SPARKs konsulenter går til opgaven, når de drager ud i kommunerne landet over. 

Lyt til episode 1: Sådan kommer man i gang med at arbejde med psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø er en fælles opgave for ledere og medarbejdere, men hvordan arbejder man rent faktisk med at udvikle og vedligeholde det?

Det har vi spurgt SPARK-konsulenterne Mille Trøst Simonsen og Kaare Spliid om. Derudover får podcasten besøg af skoleleder Trine Petersen og tillidsrepræsentanten Carsten Wohlgemut fra specialskolen Kløverskolen. De har arbejdet sammen med SPARK for at lære, hvordan skolen bedre kan takle forandringer og høje følelsesmæssige krav.

Hør blandt andet:

 • Hvorfor SPARKs indgang til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø går gennem MED-udvalg eller TRIOer
 • Hvorfor det er vigtigt ikke på forhånd at lægge sig fast på, hvad problemet er og hvad løsningen skal være
 • De fire faser i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø
 • Om værktøjet ”Over standard – under standard”

Læs mere om Kløverskolens SPARK-forløb 

Se mere om, hvordan I kan arbejde med at få belyst en problemstilling fra flere forskellige vinkler 

Lær værktøjet Over eller under standard at kende

Lyt til episode 2: Prøvehandlinger

Hvad er prøvehandlinger, og hvordan kan man arbejde med dem?

I denne podcastepisode forklarer SPARK-konsulenterne Annette Øhlers og Louise Worm, hvad prøvehandlinger er, og hvordan man som arbejdsplads kan arbejde med dem. Derudover deltager leder Peter Bagge og medarbejderrepræsentant René Nygaard Antvorskov fra Planafdelingen i Esbjerg, som efter et SPARK-forløb har fået smag for prøvehandlinger.

Hør blandt andet:

 • Hvorfor prøvehandlinger er en integreret del af et SPARK-forløb
 • Hvorfor I ikke kan regne den rigtige indsats ud på forhånd, og hvordan prøvehandlinger kan give et blik for kompleksitet og eventuelle forhindringer, før I ruller en færdig løsning ud
 • Om Esbjergs planafdelings prøvehandling ”ugens sager”, som har givet større åbenhed og tillid mellem ledelse og medarbejdere
 • Hvorfor TRIO/MED-samarbejdet er afgørende for det psykiske arbejdsmiljø

Se mere om SPARKs tilgang til prøvehandlinger 

Læs mere om Esbjerg planafdelings forløb med SPARK og deres erfaringer med prøvehandlinger 

Lyt til episode 3: Sådan holder I fast i de gode forandringer

Hvem kender ikke til oplevelsen af, at nu har man fundet frem til gode løsninger og forandringer, der vil gøre en forskel for arbejdspladsen - blot for nogle måneder senere at kunne konstatere, at det blev ved de gode intentioner, og forandringerne er løbet det ud i sandet.

Denne podcastepisode handler om læring og forankring, og hvordan man gør det lettere at holde fast i de gode forandringer. SPARK-konsulent Mille Trøst Simonsen og forsker og arbejdsmiljøkonsulent Inger-Marie Wiegman deltager.

Hør blandt andet:

 • Hvorfor kommunikation er helt centralt i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, men ofte bliver underprioriteret
 • At efterspørgslen på mere synlig ledelse i medarbejdergruppen sjældent betyder, at lederen skal være mere synlig, men oftere at lederen i højere grad skal inddrage og efterspørge medarbejdernes input og viden
 • Hvorfor involvering af medarbejderne er afgørende for, om en forandring bliver fastholdt
 • At de stærkeste ideer og tiltag overlever, mens andre skal have lov til at dø ud – og hvor vigtigt det er løbende at tage tiltag op til revision og se, om de virker efter hensigten

Se mere om, hvordan SPARK arbejder med fastholdelse af gode forandringer og tiltag 

Prøv værktøjet ”Siden sidst – en metode til evaluering og fremadrettet læring” 

Lyt til episode 4: SPARK-tilgangen på tværs af en hel kommune

I reglen arbejder SPARK med en enkelt arbejdsplads ad gangen. Men hvad sker der, hvis man vil bruge SPARK til at styrke arbejdsmiljøet i hele kommunen på en gang? Det er Allerød Kommune godt i gang med. SPARK prøver nemlig som noget helt nyt at køre et forløb for hele 35 MED-udvalg fra samme kommune på samme tid.

I denne podcastepisode medvirker Allerød Kommunaldirektør Morten Knudsen og næstformanden i Hovedudvalget i Allerød Kommune Lise Tarp.

Hør blandt andet:

 • Hvordan Allerød har arbejdet strategisk med psykisk arbejdsmiljø, og hvilke erfaringer de har med at sætte 35 MED-udvalg i gang på samme tid
 • Hvilken rolle de lokale MED-udvalg spiller som bindeled mellem kommunens overordnede strategi, og hvordan den udspiller sig på den enkelte arbejdsplads
 • Hvordan Corona-situationen vendte op og ned på måden, som SPARK-forløbet foregik på, hvilket viste sig at en fordel for de lokale MED-udvalg
 • Om tale- og lyttepositioner – et greb der kan gøre en stor forskel for samarbejde i MED-udvalg og TRIOer  

Læs mere om SPARK: www.sparkweb.dk

Se hvordan I selv får et SPARK-forløb

Lyt til episode 5: Når parterne står bag

Betyder det noget for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne, at SPARK er resultatet af et samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere?

I denne podcastepisode medvirker arbejdsmiljøforsker fra Team Arbejdsliv, Hans Jørgen Limborg, og leder af sygeplejen i Høje-Taastrup, Jeanette Hansen, og tillidsrepræsentant Tine Tom-Petersen, som har gennemført et SPARK-forløb.

Hør blandt andet:

 • Om det gør en forskel for arbejdspladserne, at SPARK repræsenterer partssamarbejdet
 • Hvordan man i følge arbejdsmiljøforsker Hans Jørgen Limborg kan se SPARK som et konkret udtryk for ”den danske model”, hvilket giver et godt udgangspunkt for et stærkt samarbejde ude på den enkelte arbejdsplads
 • Hvordan den nye TRIO i Høje-Taastrup brugte SPARK til at skabe et solidt fundament for samarbejde og derved hurtigt har kunnet gå i gang med at finde løsninger sammen

Læs mere om SPARK

Læs mere om baggrunden for SPARK

Se hvordan I selv får et SPARK-forløb 

Interesserer du dig for psykisk arbejdsmiljø, organisation og udvikling?

Så tilmeld dig Viden På Tværs' nyhedsbrev. Her får du viden om nye indsatser og værktøjer, og du kan se, hvordan andre arbejdspladser arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet Organisation og Udvikling

Følg podcasten Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø

Følg podcasten

Vil du have alle episoder af podcasten automatisk? Klik på ikonerne for at vælge, hvor du vil følge podcasten.

 

 

 

 

SPARK menu