Medindflydelse

Sæt borgerens og lokalsamfundets ressourcer i spil
Hvordan kan man som botilbud støtte op om borgerens inddragelse i lokalsamfundet, hvis borgeren ikke selv har mulighed for at tage initiativ til det? Hvordan kan man arbejde med at nedbryde fordomme om handicap og skabe mulighed for, at borgerne kan få relationer til andre mennesker end medarbejderne på botilbuddet?
MED-udvalg og TR
I MED-systemet har ledere og medarbejdere en fælles forpligtelse til at styrke kommunens arbejde med strategisk og systematisk kompetenceudvikling.