Medindflydelse

Fleksible arbejdstider giver plads til familie
Fleksible arbejdstider får familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen på Næsby Pleje- og Aktivitetscenter i Odense. Da Grethe Hedegaard startede som leder for de 35 ansatte, lagde hun mærke til, at de faste mødetider i plejecentret var hårde for nogle af de ansatte:
SPARK
Hos SPARK kan arbejdspladsens TRIO og MED-udvalg hente støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø. Læs her, hvordan I kan få et gratis forløb med en af SPARKs konsulenter.
Åbenhed er nøglen til rummelighed
Én ud af ti medarbejdere i Entreprenørservice i Slagelse Kommune kan være medarbejdere på særlige vilkår. Det er muligt, fordi alle på arbejdspladsen er gjort til aktive medspillere.
Miniteams giver arbejdsro og arbejdsglæde
Det var som at træde ind i en fabrikshal. Sådan oplevede Siff Hansen arbejdsvilkårene for de omkring 30 ansatte i hjemmeplejen Indre by/Østerbro, da hun begyndte som leder i 2004. I dag er sosu-hjælperne i bydelen opdelt i små, selvkørende teams med 5-8 medarbejdere, som selv planlægger dagens opgaver og passer en fast gruppe borgere.
Ledelse dér, hvor det er nødvendigt
På Nymarksskolen i Kerteminde er arbejdet med medindflydelse dybt forankret blandt skolens lærere. Det giver frihed for ledelsen til at fokusere, men til gengæld er kravet om engagement stort.
Kreativiteten skal ind i og ikke ud af boksen
Kreativitet er et af vores mest tilbedte dogmer. Både på arbejdspladsen og som person er det et plus ord at være kreativ. Men hvordan er man kreativ i en fastlagt arbejdsdag med skemaer og procedurer? Læs interviewet med ph.d. i kreativitet Rasmus Lindgaard.