Kollegial sparring

Spot hinandens styrker og skab psykologisk tryghed

God kollegial sparring under trygge rammer er afgørende for, hvordan I bedst håndterer vanskelige arbejdssituationer - men hvordan gør I?

Af Sine Molbæk-Steensig 23/01/2024

SPARK - Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne - oplever en efterspørgsel på metoder, der kan styrke den psykologiske tryghed på arbejdspladsen, og som ikke altid tager meget tid at sætte i gang.

Men hvordan er det lige, at vi i hverdagen får flettet dialoger ind, som kan forbinde os til hinanden og styrke tillid og tryghed i arbejdsfællesskabet?

10 minutter og så er I i gang

Én måde er en metode fra BFA Velfærds materiale Kollegial sparring i hverdagen, som hedder ”Spot hinandens styrker”. Øvelsen tager ca. 10-15 minutter. At skabe psykologisk tryghed på arbejdspladsen er naturligvis ikke noget, der kan løses med et snuptag - men øvelsen kan være rigtig god, hvis den indgår i en større samlet indsats.

"Spot hinandens styrker" handler ikke om at give din kollega komplimenter, men om at synliggøre de styrker, du hører, at din kollega bruger i en konkret situation fra hverdagen. Det er en fin måde at få øje på, at opgaverne i hverdagen kan løses på forskellige gode måder.

Ved at give hinanden feedback på jeres styrker i den konkrete praksis, så øger I jeres bevidsthed om, hvad der fungerer godt i opgaveløsningen, jeres relation bliver stærkere og danner grobund for at styrke den psykologiske tryghed.

Sådan gør I

Spot hinanden styrker udføres to og to.

Som forberedelse skal I hver finde en konkret situation fra jeres hverdag, hvor I følte jer kompetente og dygtige til at løse en arbejdsopgave. 

  1. Person A sidder med post-it-blok og kuglepen og spørger den anden: ”Vil du fortælle om en konkret arbejdssituation, hvor du følte dig kompetent, stærk og hvor du oplevede at gøre et godt stykke arbejde?”
  2. Person B fortæller i detaljer om sådan en situation i to minutter.
  3. Person A lytter og spotter styrker i fortællingen. Styrkerne skriver hun ned på en post-it. Én styrke pr. seddel. En styrke kan fx være ”overblik”, ”lytter”, ”planlagde”, ”hånd på arm”, ”talte roligt”. Samtidig spørger personen ind til B’s fortælling.
  4. Person A overrækker på sedlerne (styrkerne) til B en ad gangen, mens hun fortæller om hver enkelt styrke. Person B lytter og tager imod de spottede styrker. Det tager ca. 2-3 minutter.
  5. Skift roller, så I opnår gensidighed.

Øvelsen kan fx bruges ved dagens afslutning, teammøder eller som en kick-start af personalemøder.

Se eksempel på SPARKs arbejde med psykologisk tryghed på en arbejdsplads

Vi løser kerneopgaven bedre, når vi tør være sårbare
Psykologisk tryghed på botilbud efter SPARK-forløb. 

Botilbuddet Skelhøj bruger blandt andet værktøjet "En guide til at arbejde godt sammen med mig"

Læs artiklen

Se hvordan Galaksen arbejder med psykologisk tryghed

Det kræver tillid at takle høje følelsesmæssige krav på jobbet

Det handler om at kende hinanden og spille hinanden gode, når hverdagen skal fungere i daginstitutionen Galaksen. Et af de redskaber, Galaksen har brugt, er Anne-Mette Sohns "En guide til at arbejde godt sammen med mig".

Bliv bedre til kollegial sparring

I BFA's materiale om kollegial sparring finder I fem enkle redskaber, der kan hjælpe med at skabe en god sparringskultur på jeres arbejdsplads.

Download hos BFA

SPARK og psykologisk tryghed

Når SPARK – Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne – støtter arbejdspladser i at styrke det psykiske arbejdsmiljø, så spiller graden af psykologisk tryghed en væsentlig rolle for, om det kan lykkes. Det gælder både internt i TRIO/MED og på hele arbejdspladsen.

Psykologisk tryghed er nemlig fundamentet for det gode psykiske arbejdsmiljø, dialogen og samarbejdet på arbejdspladsen, og derfor er der flere af SPARKs metoder og greb, der på forskellig vis højner graden af psykologisk tryghed. SPARK arbejder for at skabe en platform, der får forskellige perspektiver og stemmer i spil, fordi det understøtter mere ejerskab, mening, bedre processer og handlinger i praksis.

SPARK menu