SPARK workshop

Løs problemet for mig! - metode fra SPARK

Er I låst fast i en problematik på jeres arbejdsplads? Få nye øjne på udfordringen, og udforsk mulige løsninger.

Af Sine Molbæk-Steensig 11/04/2024

Tænk, hvis andre kunne løse dine problemer for dig. Tænk, hvis løsningerne allerede findes blandt dine kolleger, ledere eller samarbejdspartnere...

Mange arbejdspladser har masser af viden, erfaringer og idéer til, hvordan der kan gribes fat i forskellige udfordringer, men ofte er denne viden ikke delt. 

Gå efter de små skridt

På en workshop på BFA-konferencen Godt psykisk arbejdsmiljø præsenterer konsulenter fra SPARK et metodekatalog, der kan hjælpe arbejdspladser med at få øje på eksisterende viden og erfaringer i organisationen og sætte det i spil. 

- I dag handler om, hvordan vi kommer fra at tænke tanker til rent faktisk at gøre noget. Nogle gange kan det være svært at vide, hvad man stiller op med en udfordring. Derfor har vi fokus på de små skridt og på at komme i gang, fortæller Karin Thomassen, der er konsulent i SPARK - Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne.

Metodekataloget, som deltagerne afprøver i dagens workshop, beskriver en proces, som deltagerne bagefter kan tage med hjem og bruge på egen arbejdsplads.

Download metodekataloget

Åbnende, delende, handlende

Og netop en god proces er vigtig for videndeling. Derfor indeholder metodekataloget tre kategorier af øvelser:

  • Åbnende
  • Delende
  • Handlende

Det åbnende gøder jorden og gør os parate til at dele.

Det delende inspirerer os til at handle på nye måder.

Vi bliver handlende gennem et konkret, næste skridt. Således bliver det ikke kun ved de gode intentioner, men får reelt liv i praksis.

Find den skjulte viden og sæt handling bag

Metodekataloget indleder med en afspændingsøvelse (åbnende), der skaber nærvær og markerer overgangen til videndelingen.

Næste metode er Rundt om bordet (både åbnende og delende). Her bliver hver deltager bedt om at udvælge én aktuel problematik med udgangspunkt i temaet ”stor arbejdsmængde og tidspres” fra bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Første deltager præsenterer helt kort problematikken. Herefter byder de andre deltagere på skift ind med ideer, erfaringer og perspektiver i 5 minutter. Den, der er på, noterer ned uden at gå i dialog. Herefter er det næste deltagers tur, indtil man er nået bordet rundt.

Så følger den lille kreative øvelse små monstre (åbnende), som giver hjernen en pause.

Sidst - men ikke mindst - følger øvelsen Mit næste skridt (handlende). Her handler det om, at deltagerne reflekterer over de input, de har fået. Hvad kan de bruge og hvordan? Hvilke små skridt kan man begynde med på ens egen arbejdsplads, Hvad kan være benspænd, og hvordan giver man sig selv de bedste chancer for at lykkes?

Fik nye ideer

Efter at have været igennem de fire øvelser delte flere af workshoppens deltagere deres tanker omkring processen.

- Jeg kan sagtens se, at vi kan bruge øvelserne i vores teams hjemme. De åbner op for nogle ting, der ellers kan være fastlåste, mente en af deltagerne.

Andre fortalte om konkrete nye ideer, de ville tage med hjem og prøve af.

En arbejdsplads ville lave en prøvehandling for at skabe bedre mulighed for fordybelse ved bl.a. at have faste telefontider, så medarbejderne kunne få mere uforstyrret tid. En anden arbejdsplads ville bruge en kommende trivselsundersøgelse til at blive klogere på en svær problematik, og andre havde fået konkrete ideer til at arbejde med en bedre pausekultur. 

SPARK-konsulent Lea Gaulshøj Thomsen runder dagen af med at gentage opfordringen til at starte arbejdet med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø med små skridt. Og metodekataloget Løs problemet for mig kan være et sted at starte, når man er kørt fast i en problematik.

 - Husk, kataloget her er til fri afbenyttelse. I kan gafle fra det, som I lyster og bruge det præcis, som I vil. Vi har gjort det så enkelt som muligt, så det er bare at komme gang, siger hun.

Få fingre i kataloget

Løs problemet for mig - metodekatalog
SPARKS tilbud
SPARK

SPARK tilbyder støtte og sparring til jeres lokale TRIO/MED, sådan at I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø. 

Læs mere om SPARKs tilbud her.

SPARK menu