Værdier i arbejdslivet

Sæt ord på jeres værdier og skab bedre mening i arbejdslivet

Udforsk, hvordan I sammen kan arbejde mere i overensstemmelse med jeres værdier.

Af Sine Molbæk-Steensig 13/03/2024

En del af de arbejdspladser, som SPARK arbejder sammen med, oplever høje følelsesmæssige krav og en stor arbejdsmængde og et tidspres - nogle gange kombineret med modstridende krav i arbejdet. Så opstår der en følelse af at blive trukket i forskellige retninger. Det fylder hos medarbejdere og ledere, der kan have oplevelsen af, at man ikke gør sit arbejde fagligt godt nok. 

Værdier kan sætte retning

Ofte er der noget, vi gerne vil, og som giver mening for os i vores arbejdsliv. Og så er der også noget, vi skal levere, og noget vi kan levere - men der er ikke altid sammenfald mellem disse ting (inspireret af Thorkild Olsens VIL-KAN-SKAL model, se evt. mere på villavenire.dk).

Det kan sætte sit præg på arbejdspladsen og presse både medarbejdere og ledere. 

En måde at arbejde med det på kan være at sætte ord på det, der er vigtigt for os i vores arbejdsliv og reflektere over, hvad vi stiller op, når vi står i situationer, der presser os, og vi oplever modstridende krav eller følelsesmæssige belastninger

Start dialogen

Når SPARK er ude på de kommunale arbejdspladser, så kan det være værdikort, der bliver brugt til at starte dialogen.

I første omgang skal der sættes ord på den enkelte medarbejder og leders værdier, og herefter finder man sammen de fælles værdier, man har og gerne vil have på arbejdspladsen.

Denne dialog tydeliggør, hvad der er vigtigt for den enkelte i hverdagen og giver et udgangspunkt for at reflektere over, hvad vi gerne vil i vores arbejdsliv - både hver for sig og sammen, og hvad vi stiller op, når vi fx står i modstridende krav. På den måde får vi et fælles sprog, men også et udgangspunkt for at igangsætte handling.

Med mig selv som redskab

SPARK bruger bl.a. en række værdikort og en proces, der er udarbejdet af psykologerne Berit Mus Christensen og Maja Nørgård Jacobsen. De har skrevet bogen Med mig selv som redskab. Om at være professionel med følelser.

Den sætter bl.a. fokus på, hvordan man kan takle de følelser og reaktioner, der bliver fremkaldt af oplevelserne på arbejdet, når man arbejder professionelt med mennesker.

Sådan bruger I værdikortene 

Værdikortene bruges i en øvelse, der falder i to dele.

Del 1: Hvad er vigtigt for mig?

Alle får udleveret et sæt værdikort. Herefter skal den enkelte medarbejder eller leder finde sine egne værdier ved at tænke over spørgsmålet: Hvad er vigtigt i mit liv?

Download værdikort

Inddel de forskellige værdikort i tre bunker: Bunke A: Dette er meget vigtigt for mig. Bunke B: Dette er moderat vigtigt for mig. Bunke C: Dette er ikke vigtigt for mig.

Måske vil man opleve, at de fleste værdier tiltaler en i ét eller andet omfang, men også at nogle af ordene vækker større genklang end andre. Brug de tomme kort, hvis der mangler en værdi. Prøv at koge det ned til højst 10 kerneværdier, som grundlæggende for den enkelte. 

Del 2: Omsæt værdierne til praksis

 Præsenter værdierne for hinanden:

  • Hvorfor har du valgt netop disse kort?
  • Hvordan ved du, at netop dette er vigtigt for dig?
  • Hvad i dit liv fortæller dig, at dette er vigtigt?
  • Hvis der er tale om et mål, hvad er det så, der gør målet vigtigt (hvad er den bagvedliggende værdi)?

Undersøg hvordan den praktiske udlevelse af jeres værdier kunne se ud:

  • Hvordan har du udlevet denne værdi tidligere?
  • Hvordan har I som arbejdsplads udlevet denne værdi tidligere?
  • Brainstorm sammen: Hvordan kan handlinger, baseret på denne værdi, se ud? Søg efter helt store og helt små handlinger – og alt derimellem. I vil sikkert have meget forskellige idéer – vælg det ud, der giver mening for jer.

Overvej nu sammen, hvordan I kan udleve jeres værdier i jeres nuværende situation:

  • Hvordan udlever du/I lige nu værdierne i dit arbejde? Selv bittesmå handlinger tæller med!
  • Hvad har du lyst til at gøre mere af? Hvad er muligt inden for de rammer, du har? Er der noget, du er villig/i stand til at skære ned på til fordel for mere værdibaseret handling?

Download øvelsen 

SPARKS tilbud
SPARK

SPARK tilbyder støtte og sparring til jeres lokale TRIO/MED, sådan at I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø. 

Læs mere om SPARKs tilbud her.

SPARK menu