Samarbejde

Når tillidsrepræsentanten og leder bliver en duo
Før i tiden gik tillidsrepræsentanten som oftest til møde med de andre tillidsrepræsentanter. Og skolelederen med de andre ledere. Men af hensyn til arbejdsmiljøet på de bornholmske skoler er der nu skabt grobund for et tæt samarbejde mellem tillidsrepræsentant og leder.