Samarbejde

Didaktiske samtaler med teams
Faglige ledere kan med god effekt holde didaktiske samtaler med medarbejdere enkeltvis, men de skal langt hellere øve samtalens systematik ind i samarbejdet med skolens professionelle læringsfællesskaber.
Lederens forskellige roller
Lederen kan indtage forskellige roller i didaktiske samtaler, eksempelvis som undersøger, coach eller vejleder. I alle roller er det vigtigt, at lederen udvikler færdigheder i at mærke samtalens behov for mål og retning.
Køge: Fagligheden slippes fri i hjemmeplejen
I Køge Kommune er godt 400 ledere og medarbejdere fra hjemmeplejen, sygeplejen, visitationen og afdelingen for hjælpemidler i gang med en proces, der skal skabe bedre og mere smidige borgerforløb og mindske bureaukratiet.
Hvad er didaktiske samtaler?
Didaktiske samtaler er tilrettelagte samtaler om undervisningens mål og evaluering af undervisningen, og hvordan undervisningen kan tilrettelægges for at fremme alle elevers læring, udvikling og dannelse.