Baggrunden for SPARK

KL og Forhandlingsfællesskabet etablerede i 2015 samarbejdet SPARK, der arbejder mod et bedre psykisk arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser.

Af SPARK 13/04/2016

KL og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne 2015 enige om en fælles indsats for at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Af forliget fremgår det at:

Et godt psykisk arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for produktivitet og kvalitet i den kommunale sektor og for, at ledere og medarbejdere føler fælles ansvar for at finde løsninger på hverdagens opgaver og problemer. Et godt psykisk arbejdsmiljø er en vigtig brik til, at kommunernes ledere og medarbejdere kan løse kerneopgaven optimalt til gavn for borgerne

Et godt psykisk arbejdsmiljø bliver skabt på arbejdspladserne i tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere imellem. En lokal dialog er derfor et vigtigt element, hvis der er udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. At skabe og opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø kræver således, at alle tager ansvar og bidrager. Det gælder såvel ledelse og medarbejdere i hverdagen på arbejdspladsen som i samarbejdet i MED-systemet/arbejdsmiljøorganisationen.

I forlængelse heraf er SPARK – Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø – etableret.

Det overordnede formål med SPARKs indsats er at bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet gennem fokus på kerneopgaven.

Tilbuddet gives til kommunale arbejdspladser, og det er gratis at deltage i et støtteforløb med SPARK.

 

Hvad kendetegner SPARK?

SPARK er forankret hos parterne og repræsenterer parternes fælles perspektiver og interesser.

Det er det arbejdspladsnære perspektiv og de lokale aktører, der er i fokus. Dvs. det løbende samarbejde mellem leder og tillidsvalgte lokalt, som det fx foregår i TRIO, AM-grupper og lokal-MED.

SPARK har fokus på at styrke handlekompetencen hos de lokale aktører på de kommunale arbejdspladser. SPARK tager afsæt i kerneopgaveperspektivet i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.

Der er fortrolighed i samarbejdet mellem SPARK og arbejdspladserne.

Læs: Sæt turbo på samarbejdet om et godt psykisk arbejdsmiljø

Læs det fælles brev, som Michael Ziegler og Anders Bondo Christensen søsatte SPARK med i december.