Metode til forventnings­afstemning

Hvornår er en opgave løst godt nok? Bruger I for få ressourcer på en opgave eller for mange? Find et fælles ståsted.

Af Sine Molbæk-Steensig 25/01/2021

Det giver arbejdsglæde at vide, at man er lykkes med sine opgaver på jobbet. Men hvornår er en opgave løst godt nok? Det kan der være forskellige meninger om på en arbejdsplads, og derfor er det vigtigt at finde frem til en fælles standard for opgaverne.

Hvorfor skal I bruge "over eller under standard"?

"Over eller under standard" handler om at se på kvaliteten af arbejdet, og metoden hjælper jer med til at skabe en fælles forståelse af forventningerne.

I får talt sammen om, hvad I kan forvente af hinanden, og I sætter ord på, hvornår en opgave er løst godt nok. Det er vigtigt at I tager afsæt i de retningslinjer, love og bestemmelser, der er gældende for jeres arbejde, så I tilpasser opgaven inden for kerneopgavens rammer.

Metode: Over eller under standard?

SPARK menu