Kerneopgaven i hverdagen

Køge: Fagligheden slippes fri i hjemmeplejen
I Køge Kommune er godt 400 ledere og medarbejdere fra hjemmeplejen, sygeplejen, visitationen og afdelingen for hjælpemidler i gang med en proces, der skal skabe bedre og mere smidige borgerforløb og mindske bureaukratiet.
Tillidsbaseret rengøring gør det nemmere at arbejde i corona-forandringer
Det er nemmere at tilpasse rengøringen til de nye og skiftende krav, der stilles under corona, når rengøringsassistenten arbejder efter tilgangen tillidsbaseret rengøring. Det er erfaringerne fra Tønder Kommune, der også oplever, at rengøringsassistenterne får en tydelig rolle på skolen og i daginstitutionen og bruger deres faglighed til at give gode råd.