Kerneopgaven i hverdagen

Nyt projekt gentænker skraldemandens rolle
Der er stort fokus på affaldssortering og genanvendelse, og det skaber en ny hverdag for renovationsmedarbejderne, som i højere grad skal gå i dialog med borgere og have viden om genbrug og cirkulær økonomi. Nyt projekt skal binde borger og den kommunale affaldsbranche bedre sammen.