Kerneopgaven i hverdagen

Kom til informationsmøde om tillidsbaseret rengøring
Hvordan kan vi sørge for, at rengøringsarbejdet fremadrettet er karakteriseret ved faglighed, godt arbejdsmiljø, tillid, kvalitet og effektivitet? Det kan du høre nærmere om på tre informationsmøder i henholdsvis Aalborg, Fredericia og København.
Relationer mellem børn og ældre skaber ny læring og livsglæde
Et samarbejde i Herning Kommune har skabt rammerne for, at skoleelever og beboere på et plejecenter skaber uvurderlig værdi for hinanden. Institutionerne arbejder begge med at åbne sig mod det omkringliggende samfund, og det har ført til, at beboere og elever blomstrer op i det nye fællesskab.