Kerneopgaven i hverdagen

Nyt projekt gentænker skraldemandens rolle
Der er stort fokus på affaldssortering og genanvendelse, og det skaber en ny hverdag for renovationsmedarbejderne, som i højere grad skal gå i dialog med borgere og have viden om genbrug og cirkulær økonomi. Nyt projekt skal binde borger og den kommunale affaldsbranche bedre sammen.
Sorø: Forenkling af dokumentation i ældreplejen
I Sorø er ca. 20 medarbejdere og ledere fra kommunens plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og visitationen inddraget i projektet "Væk med bøvlet - Forenkling af dokumentation i Nexus" - et projekt, der skal skabe mening og sammenhæng i det fælles dokumentationssystem.