Kerneopgaven i hverdagen

Hjemmeplejens sorte boks: Her er den viden, vi mangler
Den kommunale hjemmepleje er inde i en rivende udvikling. Men der mangler viden om det tværfaglige samarbejde, om hjemmet som plejearena og om, hvordan medarbejderne ser på deres kerneopgave, siger forsker, der ønsker at give branchen et prestigeløft.
Tillidsbaseret rengøring vinder frem i flere kommuner
Erfaringer med tillidsbaseret rengøring viser, at det kan lykkes at finde en ny vej til øget kvalitet, trivsel og tættere kontakt til brugerne, hvis rengøringsassistenter bedre kan tilrettelægge deres eget arbejde. Nu viser flere kommuner interesse for den nye model.
Læs rapporten om tillidsbaseret rengøring
Mere fleksibilitet og mindre kontrol er nogle af elementerne i tillidsbaseret rengøring. Læs rapporten, der beskriver formål, forløb, resultater og anbefalinger fra et projekt, som har udviklet og afprøvet modellen.
Video: Hvad er tillidsbaseret rengøring
Her kan du se en kort animationsfilm om, hvad tillidsbaseret rengøring er. Erfaringer med tillidsbaseret rengøring viser, at det kan lykkes at finde en ny vej til øget kvalitet, trivsel og tættere kontakt til dem, der modtager servicen, hvis der satses mere på dialog.