Kerneopgaven i hverdagen

Herning vil styrke fagligheden gennem meningsfuld styring
35 arbejdspladser i Handicap og Psykiatri i Herning Kommune skal i den kommende tid undersøge deres egen praksis. Håbet er, at når medarbejdere og ledere foretager et styringseftersyn hos sig selv, så vil det styrke fagligheden, samarbejdet på tværs og udvikling af opgaverne.
Sådan bruger du kerneopgaven i hverdagen
Begrebet kerneopgave er de senere år blevet en fast del af det kommunale ordforråd. Men hvad betyder begrebet egentlig? Og hvad kan man bruge det til i praksis på en kommunal arbejdsplads? De spørgsmål giver en udgivelse fra Fremfærd svar på.
Kommune: Alle skal kende deres kerneopgave
Borgerfokus, faglighed og øje på det fælles mål. Det er ord, som alle medarbejdere i Mariagerfjord Kommune vil høre i de kommende år. I kommunen har man valgt at bruge begrebet kerneopgaven som udgangspunkt for udvikling og diskussion om, hvordan institutionerne skal løse deres opgaver i fremtiden.