Effektive arbejdsgange

Nyt projekt skal styrke medicinsikkerheden på botilbud
Et nyt Fremfærd-projekt skal styrke arbejdet med medicin på kommunale botilbud. Med afsæt i erfaringerne fra "I sikre hænder" skal botilbuddene rustes til at arbejde med medicinhåndtering gennem øgede kompetencer og strukturerede arbejdsgange. Kommuner efterlyses til at deltage.
Rengøring skal være en tillidssag
I stedet for sirlige planer og masser af kontrol fra oven, skal rengøringsmedarbejdere have mulighed for at kontrollere eget arbejde. Det arbejder de med i projekt ’Tillidsbaseret rengøring’.