Effektive arbejdsgange

Nyt projekt skal styrke medicinsikkerheden på botilbud
Et nyt Fremfærd-projekt skal styrke arbejdet med medicin på kommunale botilbud. Med afsæt i erfaringerne fra "I sikre hænder" skal botilbuddene rustes til at arbejde med medicinhåndtering gennem øgede kompetencer og strukturerede arbejdsgange. Kommuner efterlyses til at deltage.