Effektive arbejdsgange

Ny teknologi i kommunerne
Der er god grund til at forholde sig nysgerrigt og udforskende til, hvordan ny teknologi kan styrke velfærden i kommunerne, og hvordan man sikrer inddragelse og forbereder en god implementering. Bliv klogere på processen.
Medicinsikre Botilbud
Følg med på siden, som handler om at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering.