Effektive arbejdsgange

Medicinsikre Botilbud
Følg med på siden, som handler om at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering.
Nyt projekt skal styrke medicinsikkerheden på botilbud
Et nyt Fremfærd-projekt skal styrke arbejdet med medicin på kommunale botilbud. Med afsæt i erfaringerne fra "I sikre hænder" skal botilbuddene rustes til at arbejde med medicinhåndtering gennem øgede kompetencer og strukturerede arbejdsgange. Kommuner efterlyses til at deltage.