Det tilbyder SPARK

Få et forløb med SPARK

SPARK kan hjælpe de lokale TRIO/MED i kommunerne med gratis støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø i forløb, der er skræddersyet til den enkelte arbejdsplads.

Af SPARK 13/04/2016

Hos SPARK kan lokale MED-udvalg og TRIO’er få et forløb med en af SPARKs konsulenter, hvor I får støtte og sparring, så I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø. Forløbet er praksisrettet og tager udgangspunkt i jeres løsning af kerneopgaven.

Et forløb med SPARK er gratis

Tilbuddet er gratis. SPARKs konsulenter kommer til jer, og sammen beslutter I, hvad et forløb skal indeholde.

Det er jer, der er eksperterne i jeres hverdag og opgaver, og det tager konsulenten udgangspunkt i, når hun eller han giver jer sparring og fører jer gennem en proces, hvor I sammen forholder jer nysgerrigt og undersøgende til jeres konkrete situation. Med jer fra forløbet tager I konkrete ideer, værktøjer og fornyet indsigt i arbejdet med de psykiske arbejdsmiljø hos netop jer.

Tilbuddet er fleksibelt

Kommunale arbejdspladser er forskellige, og SPARKs erfaring er, at behovet for støtte og omfang af støtten er forskelligt. Nogle arbejdspladser har brug for et par møder med en SPARK-konsulent, mens andre har brug for fem møder. Møderne fordeles over hele eller halve dage og over en kortere eller længere perioder alt efter, hvad der passer jer. 

SPARKs primære tilbud er et forløb med en konsulent målrettet lokal-MED og TRIO, men er der andre ønsker, så kan SPARK lave en individuel vurdering, om der er muligheder for anden form for støtte.

LÆS MERE OM FORLØBENE: Hvordan kan et SPARK-forløb se ud?

SPARK understøtter samarbejdet mellem medarbejdere og ledere

SPARK er sat i verden af arbejdstagere og arbejdsgivere i fællesskab, og ude på arbejdspladserne tager konsulenterne udgangspunkt i medarbejdere og lederes fælles oplevelse og situation, og vi klæder hele MED-udvalget eller TRIO’en på til det videre fælles arbejde.

Eksempler på problemstillinger

I kan søge et forløb med SPARK inden for seks forskellige temaer, der vedrører forandringer & omstillinger, forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere, risiko for vold og trusler, chikane og mobning, alenearbejde samt problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse.

Under de fire temaer kan arbejdspladserne arbejde med vidt forskellige og konkrete problemstillinger.

Læs, hvad arbejdspladserne har fået ud af et SPARK-forløb
Ansøg nu
SPARK

Læs mere om, hvordan SPARK kan hjælpe jeres arbejdsplads.

Det tilbyder SPARK

Søg et gratis forløb med en SPARK-konsulent .

Se hvordan I søger her. 

Andre har sagt:

Vi er blevet mere fasttømret som Trio og mere opmærksomme på, at vi sammen kan gøre en større forskel.

Arbejdsplads i evaluering efter SPARK-besøg