Simulationsakademiet

Simulationstræning skal sikre bedre onboarding af nyansatte

København Kommunes nye simulationsakademi danner rammen om kompetenceudvikling for 10.000 medarbejdere på sundhedsområdet.

Af Irene Aya Schou 22/05/2024

Hvordan håndterer man bedst situationer på et plejehjem med en udadreagerende borger med demens? Og hvad gør man, når en borger bliver akut dårlig? 

Den bedste forberedelse på at løse de situationer er træning. Den form for træning kommer nu til at foregå i et spritnyt simulationsakademi placeret centralt i København. 

Her kan man bl.a. prøve en ældredragt, mærke fodpuls på dukken Gerd og prøve et demensscenarie med VR-briller. 

Bedre onboarding - mindre frafald

Det er Center for HR og Uddannelse i Københavns Kommune, der udvikler og driver det nye akademi. Akademiet er startet med to undervisere og en lokaleansvarlig, og lokalerne kan bruges og lånes af alle enheder i sundheds- og omsorgsforvaltningen til kompetenceudvikling og praksisnær træning.

Målet er, at simulationsakademiet skal styrke kompetenceudviklingen af de 10.000 medarbejdere i forvaltningen og reducere frafaldet af medarbejdere gennem fast, systematisk onboarding og løbende kursusaktivitet. 

I dag har 40 procent af alle nyansatte sundhedsmedarbejdere i Københavns Kommune forladt deres stilling efter ét år. Det tal skal ned på 25 procent, forklarer Anders Brixen Bojesen, der er konsulent i Københavns Kommune og projektleder på simulationsakademiet.

-  Hvis vi vil have, at folk bliver noget længere, så skal vi også give dem nogle udviklingsmuligheder. Alle de mange ressourcer, der går med at skulle oplære nye medarbejdere. Tænk hvis vi kan bruge tiden på dem, der er der i forvejen, siger han.

Træning på fire områder

Kerneaktiviteten i det nye simulationsakademi er "faglig introduktion" - et onboarding-program til alle nyansatte social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

- De nyansatte får et todages kursus i simulation, når de har været ansat i tre-seks måneder. De bliver undervist i fire emner, som praksis har peget på. De fire områder er rehabilitering, borgere med demens, akut-scenarier og lindring, fortæller Christina Bilevits, der underviser på simulationsakademiet.

Høj kompleksitet i hjemmeplejen 

Hun er uddannet sygeplejerske og er mangeårig forandrings- og projektleder. Sammen med Frey Tøiberg udgør hun det faste hold af undervisere på det 580 kvadratmeter store simulationsakademi, der åbnede 5. april 2024. 

Frey Tøiberg, der også er sygeplejerske og desuden har en kandidat i sygepleje, oplever, at borgerne bliver mere komplekse, og at det stiller øgede krav til kompetenceudvikling af medarbejderne.

- Det er komplekse situationer, medarbejderne står i, ikke mindst i hjemmeplejen. Derfor har de brug for at reflektere. At arbejde i en borgers hjem, hvor du ofte står alene, er noget helt andet end at arbejde på et hospital, siger hun.

Træning i at ringe til akutteamet

Derfor træner medarbejdere under temaet "akut-scenariet" bl.a. i, hvad man gør, hvis man oplever en forværring af sygdom i borgerens hjem. Skal man forsøge at klare det selv, ringe til akutteamet i Københavns Kommune eller ringe 1813, Region Hovedstadens akuttelefon?

- Det er grænseoverskridende at skulle ringe til et akutteam, man ikke kender. Derfor er det planen, næste gang vi har en simulation, at vi rent faktisk ringer og taler med en sygeplejerske fra teamet, siger Frey Tøiberg.  

Opdraget til at fikse 

Hver simulation består af tre faser: En introduktion, selve scenariet og en refleksion. Især introduktionen betyder meget for at skabe et trygt rum, hvor medarbejderne tør være en aktiv del af scenariet og lade 'sig kigge på'.

-  Det er ens faglighed, man stiller til rådighed. Derfor bruger vi meget tid på at italesætte, at det handler om at træne og øve os og blive klogere sammen, siger Christina Bilevits.

Frey Tøiberg oplever, at medarbejdere udfordres i deres mindset under scenariet. 

- Sygeplejersker er opdraget til at fikse problemer, men det kan man ofte ikke. Derfor taler vi meget om, at der ikke er et facit, og at en anden beslutning også kunne have været rigtig i situationen, siger hun. 

Stor interesse for akademiet

Allerede nu er interessen for det nye simulationsakademi stor, fortæller Christina Bilevits, der udover selv at undervise også hiver specialister ind i undervisningen fx fra Videnscenter for Lindring og Center for Demens, begge centre i Københavns Kommune.

- Der er kæmpe interesse. Vi har haft henvendelser fra andre kommuner, der er i opstartsfasen og som også ser simulationstræning som en god pædagogisk tilgang til målgruppen. Det er en metode, som personalet kender i forvejen, og den er effektfuld, siger hun.

Projektleder Anders Brixen Bojesen fortæller, at kommunen fra starten besluttede at ansatte faste undervisere, der kan undervise og udvikle på indholdet - for at skabe det stærkest mulige fundament.

Sparer penge på kursuslokaler

Planen er, at simulationsakademiet kan blive samlingspunkt for kompetenceudvikling i hele kommunen, og at interne kommunale kurser fx i dysfagi, hygiejne og 'den motiverende samtale' flyttes til akademiet.

- På den måde sparer vi penge på at betale en privat udbyder for deres forplejning og kursuslokaler ved at lægge kurserne her, siger Anders Brixen Bojesen og understreger, at simulationsakademiet ikke skal erstatte den formelle kompetenceudvikling, der foregår på fx SOSU H og Københavns Professionshøjskole.

Simulation til ledere

Potentialet i simulation som pædagogisk metode er enorm, understreger Christina Bilevits, der også ser simulation som et værktøj for ledere.

- Det kunne også være lederen, der skal have en sygefraværssamtale med en medarbejder. Her kan du også bruge simulation og få en professionel skuespiller ind, siger hun.

I det hele taget er simulation vejen frem.

- Vi skal væk fra ren tavleundervisning og PowerPoint show, som man ved, at man generelt ikke husker meget af og over til at tænke: Kan vi putte lidt mere simulation ind og case-baseret undervisning, siger Frey Tøiberg, der er begejstret over at være pioner på projektet.

- Det er så fedt at starte det op. Det er lige fra at finde ud af, hvordan vi laver kaffe til kursisterne, borer huller i væggene til at designe rummene og sammensætte et godt fagligt program, siger hun.  

Billedtekst:

Christina Bilevits (tv) sammen med Frey Tøiberg, Anders Brixen Bojesen og dukken Gerd, der især kan bruges til at træne tekniske færdighed som at lægge kateter og drop, måle blodtryk og skifte glasøjne. Hun kan også trække vejret, sige lyde og så har hun en indbygget mikrofon, der gør, at en person kan stå et andet sted og tale gennem Gerd.

Hvad er simulation:

Simulation anvendes som en metode til at efterligne dele af eller alle aspekter af en situation, så den lærende oplever denne som troværdig og realistisk – gennem anvendelse af viden, handling, refleksion og øver teoretisk forståelse og sammenhæng.
(Helleshøj, 2015)