Sådan ser et SPARK-forløb ud

Et SPARK-forløb består af en række møder mellem TRIO/lokal-MED og en SPARK-konsulent. Indhold og omfang er I med til at bestemme.

Af SPARK 13/11/2017

Hold musen hen over SPARK-billetterne på tegningen og se, hvad et SPARK-forløb kan indeholde.

 

Hvordan kan et SPARK forløb se ud?

Et forløb med SPARK er et samarbejde med jer som TRIO eller MED-udvalg og en SPARK-konsulent. Sammen finder I ud af, hvordan et forløb skal se ud hos jer, så det passer bedst muligt til jeres praksis.

Et forløb starter med, at I sender en ansøgning til SPARK. Når I får godkendt jeres ansøgning, vil I blive kontaktet af en SPARK-konsulent. I vil modtage en mail og efterfølgende en telefonopringning, hvor I vil have en dialog om jeres baggrund for at ansøge om et SPARK forløb. I aftaler også dato for jeres første møde.

Første møde med SPARK-konsulenten

Ofte starter jeres forløb med et første indledende møde, hvor SPARK konsulenten kommer tættere på jeres problemstilling, som I har ansøgt på baggrund af. Herudfra arbejder I sammen om at indkredse jeres forandringsønske – hvad vil I gerne ændre under og efter forløbet?

SPARK vægter at bruge det første møde på at udfolde og konkretisere den problematik, der fylder mest hos jer, og få alle jeres forskellige stemmer i spil. 

De efterfølgende møder med SPARK-konsulenten

De næste møder med SPARK kan se meget forskellige ud. Ét møde kan være på tre timer, og ofte vil der være to af sådanne møder. På de møder arbejder I med den valgte problematik og den forandring, I ønsker at skabe, og I afprøver forskellige redskaber til at fremme dialog og handlemuligheder.

SPARK- konsulenten faciliterer processerne og har fokus på, hvordan I kan blive styrket i jeres TRIO/MED ift. selv at kunne handle og sætte aktiviteter i gang.

I dialog med SPARK-konsulenten finder I ud af, hvad der passer til jeres arbejdsplads. Det kan også være, at I ønsker ét heldagsmøde og herefter selv vil arbejde videre.

Mellemrummene – tiden mellem møderne

Ved hvert møde med SPARK-konsulenten vil I løbende samle op på, hvad der er sket undervejs. Vores erfaring er, at I får mest ud af et forløb, hvis I afprøver aktiviteter undervejs i forløbet. Det kan være

  • en proces/metode, I har afprøvet med SPARK-konsulenten på et møde, og som I gerne vil prøve sammen med jeres kolleger. 
  • at ændre måden I holder personalemøde på
  • at I er opmærksomme på de talehandlinger, der er på jeres arbejdsplads i hverdagen 
  • at interviewe jeres kolleger om, hvad god trivsel er for dem

Det, der er vigtigt i et læringsperspektiv, er, at I får afprøvet noget, der kan skabe værdi på jeres arbejdsplads, og I får mulighed for at følge op på indsatsen sammen med SPARK-konsulenten.

Sidste møde med SPARK-konsulenten – læring og evaluering

Ved det sidste møde med SPARK-konsulenten arbejder I med at samle op på hele forløbet, herunder de læringspointer I er blevet opmærksomme på undervejs. Herefter ser I fremad i forhold til, hvordan I selv arbejder videre og fastholder de indsatser, I har eller vil sætte i gang.   

Det fleksible forløb

Et SPARK-forløb kan også være kortere og f.eks. bestå af to halve dage med en konsulent, hvis I vurderer, at det er nok for jer. Det vigtige for SPARK er, at I oplever, at jeres handlemuligheder i forhold til jeres ønske om forandring og forbedring af det psykiske arbejdsmiljø er styrket.