SPARK billet

Hvad kan SPARK hjælpe jer med?

SPARK tilbyder støtte inden for hele spektret omkring psykisk arbejdsmiljø. I kan ansøge under de seks temaer samarbejde, arbejdets indhold og omfang, forandringer, alenearbejde, chikane samt vold og trusler.

Af SPARK 08/01/2019

SPARK tager afsæt i forhold og rammer på jeres arbejdsplads. Det betyder, at jeres forløb bliver skræddersyet til netop jer. Forløbet er praksisrettet og tager udgangspunkt i løsningen af jeres kerneopgave. SPARKs konsulenter kommer til jer, og sammen beslutter I, hvad et forløb skal indeholde. I får konkrete ideer, værktøjer og fornyet indsigt i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Tilbuddet er gratis.

Afprøvning mellem møderne

Ved hvert møde med SPARK-konsulenten vil I samle op på, hvad der er sket undervejs. Vores erfaring er, at arbejdspladser lærer bedst, når I afprøver aktiviteter undervejs i forløbet. Det kan være:

  • en proces/metode, I har afprøvet med SPARK-konsulenten, og som I herefter prøver af sammen med jeres kolleger. 
  • at ændre måden I holder personalemøde på
  • at I er opmærksomme på de talehandlinger, der er på jeres arbejdsplads i hverdagen 
  • at interviewe jeres kolleger om, hvad god trivsel er for dem

Det, der er vigtigt i et læringsperspektiv, er, at I får afprøvet noget, der kan skabe værdi på jeres arbejdsplads, og I får mulighed for at følge op på indsatsen sammen med SPARK-konsulenten.

Vores temaer dækker hele spektret i psykisk arbejdsmiljø:

Samarbejde

Samarbejde er essentielt i forhold til at løse arbejdspladsens kerneopgave. Når samarbejdet bøvler, kan det være vanskeligt at bevare fokus på, hvad der er vigtigt – uanset om samarbejdet foregår i teams, i en TRIO/MED, i en personalegruppe eller mellem faggrupper. Mulige løsninger på problemer med samarbejde kan ofte findes i en kombination af flere ting, fx arbejdets organisering, relationer på arbejdspladsen og uklarhed om kerneopgaven.

SPARK støtter lokale TRIO/MED i at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen og hjælper med at tackle samarbejdsvanskeligheder. SPARK arbejder blandt andet med stærke arbejdsfællesskaber, afklaring af kerneopgaven og forebyggelse.

Forandringer og omstillinger 

Forandringer og omstillinger er hverdag på kommunale arbejdspladser, og det kan være svært at bevare fokus på arbejdspladsens kerneopgave, som måske også er under forandring. Forandringer kan være alt fra samarbejde mellem nye faggrupper, fusion og ny ledelse til reformer, flytning, besparelser og implementering af nye politikker. Nogle gange forekommer forandringerne uoverskuelige, og her kan inddragelse af hele arbejdspladsen være et væsentligt element i at skabe gode og klare forandringsprocesser.

I samarbejde med SPARK kan TRIO/MED få støtte til at tilrettelægge forløb, der ruster arbejdspladsen til at takle forandringsprocesser bedst muligt. 

Risiko for vold og trusler 

Over hele landet arbejder medarbejdere dagligt med at skabe gode og trygge rammer for og sammen med borgerne. Nogle gange kan samarbejdet med borgeren være vanskeligt, og medarbejderne udsættes for vold og trusler. 

I samarbejde med SPARK sætter TRIO/MED fokus på at nedbringe vold og trusler. I et SPARK-forløb kan TRIO/MED arbejde med identificering, forebyggelse og håndtering. Det kan fx være med redskaber til risikovurdering, en ny tilgang til borgeren eller gennem systematik i arbejdet. 

Arbejdets indhold, omfang og udførelse 

På kommunale arbejdspladser bliver der dagligt arbejdet med at tilrettelægge arbejdet, så det fungerer så godt som muligt for borgerne og medarbejderne. Nogle gange er der mange opgaver, og der kan være uenighed om prioriteringen. Nogle oplever, at det kan svært at få lov at sætte egen faglighed i spil, og at det kan være vanskeligt at bevare overblikket. Det kan gå udover trivslen og kerneopgaven . 

SPARK samarbejder med TRIO/MED om at skabe dialog om det, der er svært. Er der fx klarhed om den opgave, der skal løses? Ved at få en fælles forståelse af, hvad kerneopgaven er, kan der frigives ressourcer og skabes overblik. SPARK bidrager med værktøjer og redskaber, der gør det lettere at prioritere, planlægge og holde fokus.

Chikane, herunder mobning og seksuel chikane 

Chikane kan komme fra borgere og deres pårørende, men den kan også finde sted internt på arbejdspladsen. Nogle medarbejdere føler måske, at deres grænser bliver overtrådt, mens andre mener, at man må kunne tåle mosten. Ofte kommer problemstillingen til udtryk i en anonym trivselsmåling, et øget antal sygemeldinger eller lignende. Derfor kan det være svært at finde ud af, hvordan man skal gribe dialogen an, og hvordan man kan handle.

SPARK kan hjælpe med åbne op for dialogen og skabe trygge rammer, så TRIO/MED har mulighed for at arbejde forebyggende og løse problemstillingerne på en konstruktiv måde.

Alenearbejde 

Alenearbejde forekommer på kommunale arbejdspladser – fx indenfor plejesektoren, rengøring, vagtarbejde og lignende. At arbejde alene kan give mulighed for stor selvstændighed i arbejdet, men kan også give en række særlige udfordringer. Når man ikke har kolleger i hverdagen, kan det kræve en særlig indsats at skabe og vedligeholde netværk, fagligt fællesskab og fokus på professionel udvikling. En anden problemstilling er, at det kan være vanskeligt at få koordineret de daglige opgaver og få retning for arbejdet. 

Med udgangspunkt i arbejdspladsen undersøger TRIO/MED i samspil med SPARK, hvordan en indsats kan tilrettelægges, så arbejdspladsen bliver bedre rustet til at sikre høj faglighed, koordinering om kerneopgaven og en oplevelse af kollegaskab, selvom arbejdet foregår alene.

Kender du SPARK?

 

Ansøg nu
SPARK

Læs mere om, hvordan SPARK kan hjælpe jeres arbejdsplads.

Det tilbyder SPARK

Søg et gratis forløb med en SPARK-konsulent .

Gå til ansøgningsskema

SPARK klæder TRIO og MED-udvalg på til selv at kunne handle

SPARKs forløb er målrettet MED-udvalg og TRIO’er. I får støtte og sparring, så I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i det psykiske arbejdsmiljø på jeres egen arbejdsplads.

Mellem SPARK-møderne afprøver I metoder og arbejder med jeres egen arbejdsplads. SPARK-forløbet er praksisrettet og tager udgangspunkt i netop jeres løsning af kerneopgaven. 

Læs: Derfor arbejder SPARK med TRIOer og MED-udvalg: Forandringer skal være langtidsholdbare

Læs, hvad arbejdspladserne har fået ud af et SPARK-forløb
Alle artikler om SPARK

SPARK menu