dialogkort

Nu får ikke-dansktalende medarbejdere glæde af stressværktøjer

Forskningsbaserede dialogkort udviklet i et samarbejde mellem CBS og Fremfærd og baseret på danske kommuners erfaringer er oversat til engelsk.

Af Irene Aya Schou 25/06/2024
Fremfærd

Over 50 kommuner har ind til videre nydt godt af stressforebyggende værktøjer udviklet af forsker fra CBS Pernille Steen Pedersen.

Blandt værktøjerne er en række dialogkort, udviklet i et samarbejdsprojekt mellem CBS, Fremfærd og tre kommuner.

Dialogkortene bliver af mange kommuner anvendt som led i en stressforebyggende indsats, fordi de rammesætter den svære dialog og fjerner fokus fra det personlige og henimod, hvordan man samarbejder om kerneopgaven.

Dialogkort oversat til engelsk

Ind til videre har dialogkortene været forbeholdt danske medarbejdere, men nu kan også ikke-dansktalende få glæde af kortene, som netop er oversat til engelsk.

Det er der brug for, påpeger forsker Pernille Steen Pedersen.

- Der er en stigende tendens til, at kommuner ansætter medarbejdere med udenlandsk baggrund, hvoraf en del kan have begrænsede danskkundskaber ved ansættelsens start. Med oversættelsen af kortene bliver det nu muligt at anvende dem, ikke blot som led i arbejdet for trivsel men også for at sikre de ikke-dansktalende medarbejderes arbejdstilknytning, siger Pernille Steen Pedersen.

Norske arbejdspladser viser interesse

De forskningsbaserede dialogkort kan også være på vej til norske kommuner og arbejdspladser.

Pernille Steen Pedersen præsenterede sidste efterår dialogkortene på en arbejdsmiljøkonference for 500 ledere, medarbejdere og konsulenter i den norske by, Stavanger, og interessen for at få dialogkortene oversat til norsk er stor.

Dialogkortene bygger på Pernille Steen Pedersens forskning i stress, skam og anerkendelse. Forskningen viser, at der bag stressrelaterede sygemeldinger ofte findes en følelse af skam og af at skulle gå på kompromis med sin faglighed.

Forebyg stress med dialogværktøjer

I kan styrke jeres arbejdsfællesskab ved at sætte det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen.

Ved at bruge dialogredskaberne, som bygger på forskning om stress og skam, kan I forebygge stresssygemeldinger på jeres arbejdsplads.

Hent værktøjer og inspiration på projektets egen side: Ledelse, kerneopgave, arbejdsfællesskaber og stress

 

Tema om stress