Involverende processer

Hvad er en involverende proces, og hvorfor skal vi bruge det? Denne tilgang kan forbedre samarbejdet i TRIOer, MED-udvalg og mange andre steder.

Af Sine Molbæk-Steensig 23/11/2020

Et godt psykisk arbejdsmiljø er et fælles anliggende for jer alle på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at der kommer så mange forskellige perspektiver på banen som overhovedet muligt, når I skal arbejde med trivsel.

Hvad er en involverende proces?

En involverende proces sikrer, at I kommer hele vejen rundt om et problem og ser på det fra forskellige vinkler. Det er en struktureret måde at tale om og lytte til dét, der er vigtigt.

Vigtig skelnen: Tale- og lyttepositioner

Det er SPARKs anbefaling, at I adskiller tale- og lyttepositioner. Det vil sige, at alle involverede får mulighed for både at tale og lytte på forskellige tidspunkter. Der bliver spurgt til alles perspektiver, fx ”hvad oplever du, er jeres udfordring? Hvad tænker du, at I sammen kan gøre for, at trivslen bliver bedre?”.

Der skal være mulighed for at tænke sig om og måske vende en problemstilling med sidemanden. De forskellige inputs og vinkler deles med de andre i rummet.  Som MED-udvalg eller TRIO kan I med fordel stille jeres kolleger spørgsmål, som giver dem mulighed for at se et problem fra en anden vinkel. Det kan være spørgsmål som:

 • Hvis en borger var med i snakken her, hvad tror du så, at han/hun ville sige om jeres udfordring? Og hvad I skulle gøre?
 • Hvis du tog det andet team – eller din kollegas eller borgers – perspektiv, hvad ville så være vigtigt, at I lykkedes med?
 • Hvilke andre perspektiver er vigtige, at I får inddraget? (det kunne være samarbejdspartnere, pårørende eller andre afdelinger)
 • Hvad tænker du om det, der er blevet sagt indtil nu af de andre?

Spørgsmål som disse hjælper jer med at få øje på nye perspektiver og blinde vinkler, men også på ideer, muligheder og løsninger, som ellers ikke kommer frem. Samtidig skaber det mere opbakning fremadrettet, når jeres kolleger er blevet involveret.

Før I går i gang

Hvis I planlægger et forløb eller fx en forandringsproces, hvor I gerne vil involvere jeres kolleger, skal I være helt skarpe på rammerne.

Derfor er der en række spørgsmål, I kan stille jer selv i MED-udvalget eller TRIOen, før I overhovedet går i gang. Det er en god måde at få et fælles udgangspunkt, som I kan arbejde videre ud fra. Tal fx om:

 1. Hvad ønsker I at involvere jeres kolleger i – og hvorfor?
 2. Hvornår I processen skal de involveres – og hvordan?
 3. Er det tydeligt, hvad jeres kolleger kan få indflydelse på?
 4. Hvordan vil I håndtere de input, I får? Hvordan prioriterer I, hvis de trækker i forskellig retning?
 5. Hvordan vil I kommunikere de beslutninger, som bliver taget på baggrund af involveringen?
 6. Hvem skal facilitere involveringsprocessen?
 7. Har I mulighed for at afprøve forskellige metoder i MED-udvalget eller i TRIOen, inden I involverer jeres kolleger? 
 8. Har I brug for hjælp udefra, fx fra en anden tillidsvalgt, en konsulent eller lignende? Det kan være en god ide, især hvis I oplever, at der er lav tillid eller højt konfliktniveau. 

Download spørgsmålene

Planlæg jeres egen proces

Nu kan I begynde at planlægge jeres egen proces. I kan fx bruge værktøjerne i Skab robuste forandringer fra BFA som inspiration. De viser vejen frem trin for trin, fra start til slut. 

Skab robuste forandringer fra BFA

SPARK bruger ofte værktøjet "Skab robuste forandringer" fra BFA ude på de kommunale arbejdspladser.

Hæftet rummer gode råd og metoder til selve planlægningsfasen samt seks dialogværktøjer, som kan anvendes til forskellige formål og på forskellige tidspunkter i det samlede forløb.

Brug hæftet til:

 • At planlægge forandringens forløb, herunder især kommunikation og inddragelse.
 • At udvælge og afvikle de dialogmetoder, der er bedst egnet til at få medarbejdernes erfaringer og vurderinger sat i spil.
 • At aftale, hvad den enkelte, gruppen, ledelsen og organisationen konkret skal gøre for at bidrage til en robust forandring.

Download værktøjet hos BFA

Se SPARKs miniserie om psykisk arbejdsmiljø

SPARK har lavet en videoserie, hvor SPARK-konsulenter præsenterer forskellige emner og værktøjer.

Her finder TRIO/MED-udvalg konkrete tips og bliver præsenteret for værktøjer, de kan bruge i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø:

Interesserer du dig for psykisk arbejdsmiljø, organisation og udvikling?

Så tilmeld dig Viden På Tværs' nyhedsbrev. Her får du viden om nye indsatser og værktøjer, og du kan se, hvordan andre arbejdspladser arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet Organisation og Udvikling

Ansøg nu
SPARK

Læs mere om, hvordan SPARK kan hjælpe jeres arbejdsplads.

Det tilbyder SPARK

Søg et gratis forløb med en SPARK-konsulent .

Gå til ansøgningsskema

SPARK menu