Blomsten

Blomsten - et værktøj til forandring

Få alle på banen, generer nye ideer, skab enighed og overblik med dette simple værktøj.

Af Sine Molbæk-Steensig 09/12/2023

Vil I gerne skabe forandring på jeres arbejdsplads? Så kan værktøjet Blomsten være noget for jer.

Blomsten er god, når I har brug for nye ideer og gerne vil involvere jeres kolleger og sikre høj deltagelse. Den kan fx bruges på TRIO/MED's egne møder eller til at starte en inddragende drøftelse på et personalemøde eller lignende.

Før I går i gang: Find et arbejdsspørgsmål

Inden I går i gang, skal I have fundet et konkret arbejdsspørgsmål til processen – hvad ønsker I, at medarbejderne skal drøfte? Vælg et overordnet emne. Det kan fx være spørgsmål som:

 • 'Hvordan kan vi bedre hjælpe hinanden afdelingerne imellem, når der er pres på?'
 • 'Hvordan kan vi skabe bedre overlevering mellem vores vagtlag?’
 • ’Hvordan kan vi inddrage de pårørende i samarbejdet om borgeren?’
 • ’Hvordan bliver vi bedre til at videndele i teamet?’
 • ’Hvordan kan vi bringe mere faglighed ind i vores fællesmøder?’
 • ’Hvordan passer vi på den gode tone mellem os, når vi er pressede på tid/opgaver?’

Skriv spørgsmålet i Blomstens centrum

Materialer til Blomsten

- Blomst i A4 til hver deltager

- Blomst i A3 til alle grupper

- Blomst i A2/A1 til plenum

- Post-its til alle grupper

- Sorte tuscher til alle deltagere (de ses bedst på lapperne, på afstand)

Dialogprocessen – sådan gør I

Estimeret tidsforbrug: 1 -1½ time 

Step 1: Forklar formålet med processen

(5 minutter)

I har samlet jeres kolleger. Nu er det tid til at sætte nogle ord på formålet med dette møde/workshop: Hvorfor laver TRIO/MED denne proces, og hvad skal det bruges til? Hvad får I ud af det som arbejdsplads? Hvad skal den give jeres arbejdsfællesskab?

Det kan være en god ide at lade andre TRIO/MED-medlemmer introducere formål og proces fremfor lederen – det kan give et andet følgeskab til processen, når det er kolleger, der stiller sig frem.

Step 2: Intro til metode

(3-5 minutter)

Forklar trinene i processen, og giv hver deltager sin egen Blomst i A4. Arbejdsspørgsmålet er skrevet i Blomstens centrum.

Step 3: Kør processen

Selve dialogen gennemføres via følgende trin:

 1. Individuel refleksion
  Individuel refleksion over arbejdsspørgsmålet. Hver deltager skriver på egen Blomst refleksioner i forhold til arbejdsspørgsmålet:

  Hvad skal vi fortsætte med?
  Hvad skal vi begynde på?
  - Hvad skal vi passe på med?
  - Hvad skal vi holde op med?

  Det er ikke afgørende, at der er indhold på alle blade i denne del af processen.
  (ca. 5 min)

 2. Præsenter jeres tanker for gruppen
  Saml jer i grupper på 3-5 personer. Hver gruppe får en blomst i A3-format. Præsenter jeres tanker for hinanden – stil uddybende spørgsmål hvis behov. (ca. 10 min)

 3. Hvad er I enige om?
  Gruppen finder nu frem til de elementer, I kan blive enige om. Disse elementer skrives på gule post-its og sættes på Blomsten i A3.
   Jeres fokus er på at finde det, I er fælles og enige om. Resten må ligge for nu. Vælg en talsperson. (ca 10 min)

 4. Præsentation i plenum
  Grupperne præsenterer én ad gangen deres blomster – evt. med skift, så man tager en post-it fra hver gruppe ad gangen. I denne del af processen må man stille uddybende spørgsmål, så man er sikker på, hvad der menes med de forskellige post-its. Det har man brug for til næste del af processen. NB: Det er ikke nu, der åbnes for diskussion/dialog, kun afklaring og opklaring. (ca 10 minutter)

 5. Grupperne bytter blomster
  Hver gruppe skal nu kigge på en anden gruppes blomst. Her skal de finde de post-its, de er enige i. Igen handler det om at finde fællesmængden; det, I kan være fælles og enige om. De post-its, I er enige i, hænges op på en stor fælles Blomst. Resten lader man sidde på gruppernes A3 blomster (ca. 15 minutter)

 6. Plenum præsentation 2
  Her præsenterer grupperne de post-its, de er enige i – og som de har sat på den store Blomst. (ca 10 minutter)

 7. Hvad så nu? Opsamling og udvælgelse af forslag
  TRIO/MED samler op: Er der forslag, I i fællesskab kan blive enige om, skal være fælles prøvehandlinger? OBS: Sæt ikke for mange skibe i søen på en gang. Vælg gerne tiltag, der er nemme at tage fat på og komme i mål med som en start.

  TRIO/MED gemmer resten af ideerne - sæt evt en dato for, hvornår I ser på dem igen.

  Aftal en overskuelig og realistisk prøvehandlings-periode for de udvalgte prøvehandlinger, og fortæl deltagerne, hvornår I samles igen til opfølgning og justering. 
  (15 min.)
  Læs mere om prøvehandlinger

SPARK menu