Værktøjer og inspiration til god faglig ledelse i ældreplejen

Vil I også arbejde med faglig ledelse hos jer? Her kan du downloade magasin, dialogkort og plakater og se inspirerende interviews.

Af Sine Molbæk-Steensig 09/06/2022
Dialogkort god faglig ledelse
Dialogkort

Dialogkortene er blevet til på baggrund af publikationen ”God faglig ledelse i Ældreplejen” og har til formål at understøtte arbejdet med faglig ledelse både på organisatoriske niveau og i hverdagen.

Kortene er organiseret i seks forskellige temaer, der afspejler seks kendetegn ved god faglig ledelse i ældreplejen. Temaerne er fundet og formuleret på baggrund af interview med cirka 100 ledere, chefer og medarbejdere i sektoren.

De seks kendetegn er: Fokus på kerneopgaven, opgavenær dialog, balanceret tillid, faglig nytænkning, tværfagligt samspil og lærende kultur. Dialogkortene indeholder spørgsmål, som gruppens deltagere på skift forholder sig til.

Dialogkortene henvender sig særligt til ledere, men kan bruges af alle, der har ønske og interesse for at arbejde med faglig ledelse. De kan anvendes på fx ledermøder og personalemøder. 

Sådan gør I

  • Hver person får (eller tager selv) et kort
  • Man går sammen to og to
  • Person 1 læser først kendetegnet på kortet op. Herefter læser person 1 sit spørgsmål op og svarer selv på det
  • Person 2 gør herefter det samme
  • Brug minimum to minutter til hvert kort - gerne mere
Magasin god faglig ledelse
Magasin: Seks kendetegn ved god faglig ledelse i ældreplejen

Hvad er god faglig ledelse i ældreplejen? Hvad gør, at vi kan lykkes med faglig ledelse? Og hvilke organisatoriske og styringsmæssige greb kan understøtte det i praksis?

Disse spørgsmål besvares i magasinet "God faglig ledelse i ældreplejen".

Magasinet peger på seks kendetegn ved god faglig ledelse og er fundet og formuleret på baggrund af interview med cirka 100 ledere, chefer og medarbejdere i ældreplejen.

plakat god faglig ledelse
Hent plakater til dialog om faglig ledelse

Er du leder i ældreplejen? Og vil du arbejde med faglig ledelse? Så tryk eller print plakater og hæng dem op til inspiration.

Video: Hør tre ledere tale om faglig ledelse

 Mød Nicolai Kjems, chef for Center for Sundhed og Ældre i Hvidovre Kommune, der fortæller om, hvordan mod og risikovillighed skal frisætte medarbejderne.

Mød plejehjemsleder Lene Arved Nielsen fra Ikast-Brande, der fortæller om, hvordan god faglig ledelse sætter retning og understøtter rammerne for en lærende organisatorisk kultur.

Mød Frauke Tækker, distriktsleder i hjemme- og sygeplejen i Sydals, Sønderborg Kommune, der fortæller om, hvordan man gennem faglig ledelse har ændret strukturen i hjemme- og sygeplejen.

Manual til brug af værktøjer:

God faglig ledelse i ældreplejen