Faglig ledelse

Syv film om faglig ledelse

Væksthus for Ledelse har udarbejdet syv film á ca. fem minutters varighed. Én til hver af de syv faglige ledelsesopgaver, som alle faglige ledere har til fælles.

Af Irene Aya Schou 30/05/2022
Væksthus for Ledelse

Væksthus for Ledelse har identificeret syv faglige ledelsesopgaver, som alle faglige ledere er fælles om, uanset om de er ledere af skolen, byggesagsbehandlingen eller hjemmesygeplejen.

Konklusionerne og de gode råd fra undersøgelsen er nu omsat til film og øvelser om faglig ledelse.

Der er lavet en kort film á ca. 5-6 minutters varighed til hver af de syv faglige ledelsesopgaver og efter hver film er der onlineøvelser, hvor det er muligt at teste egen afdeling/institution og tegne sin profil som faglig leder. Væksthuset har også lavet to film, der introducerer universet.

1. film: Giv strategier og mål faglig mening 
2. film: Tag ansvar for faglige metoder og løsninger 
3. film: Inspirer til udvikling gennem evaluering af de faglige resultater  
4. film: Brug de tilgængelige ressourcer fagligt effektivt  
5. film: Praktiser faglig ledelse tæt på medarbejderne  
6. film: Sørg for løbende faglig kompetenceudvikling  
7. film: Skab faglige løsninger på tværs af opgavesøjlerne 

I de syv film deltager 20 faglige ledere med deres erfaringer. I hver film er der eksempler, anbefalinger og spørgsmål til refleksion. 

Se de 7 film her

Kendetegn for faglig ledelse i ældreplejen

Fremfærd har ligeledes arbejdet med faglig ledelse og har udgivet magasinet "God faglig ledelse i ældreplejen". Fremfærds arbejde bygger bl.a. videre på Væksthus for Ledelses identifikation af syv generiske ledelsesopgaver.

Læs om 'God faglig ledelse i ældreplejen'

God faglig ledelse i ældreplejen