En fremtid med fuldtid

33 medarbejdere er gået 129 timer op i tid

129 timer ekstra om ugen. Det er, hvad fem arbejdspladser i Skanderborg har fået ud af "En fremtid med fuldtid", viser evaluering.

Af Bettine Romme Andersen 12/06/2024
Forhandlingsfællesskabet,
KL

"De medarbejdere, der er gået op i tid, er glade for forandringen. De oplever, at de leverer bedre kvalitativt både for dem selv, i arbejdsfællesskabet og for borgerne."

Sådan lyder det i evalueringen af indsatsen "En fremtid med fuldtid" i Skanderborg Kommune.

Kommunen deltog sidste år i indsatsen med fem arbejdspladser fordelt på dagtilbud, plejecenter, hjemmepleje og botilbud.

  • Afdeling K12 og Skovkilden ved Plejecenter Kildegården,
  • Hjemmeplejen PB Lundsvej,
  • Boenhed 6 i Landsbyen Sølund,
  • Dagtilbud Bakketoppen ved Dagtilbud Nord,
  • Dagtilbud Tippehøj og Lynghoved ved Dagtilbud R

Kulturforandrende proces

I evalueringen kan man læse, hvordan de fem arbejdspladser via workshops og prøvehandlinger er lykkes med at få flere op i tid. Indsatsen er resulteret i, at 33 medarbejdere er gået mellem 1 og 7 timer op i tid om ugen, så de i alt har øget deres timetal med 129 timer.

- Det er nogle ret fine resultater, og især på ældre- og handicapområdet har indsatsen rykket ved kulturen, så nye ting har kunnet lade sig gøre, siger Jette Lorenzen, der er projektleder i HR i Skanderborg Kommune.

Det har blandt andet være hensigten med indsatsen at øge fleksibiliteten og indflydelsen for medarbejderne på deres arbejde både i tid, men også tilrettelæggelsen af timerne. Derfor har nogle arbejdspladser indført drømmeskemaer og andre pusleplaner for at give indflydelse på egen arbejdsplan.

- Der har på nogle områder været nogle ret fastlåste tanker om, at man ikke kan gå op i tid, fordi det er for hårdt, men dem, som er endt med at gå op i tid, er utrolig glade for det. De siger, at de har bedre kontakt med borgerne, og de kan nå at fuldføre deres arbejde, inden de går hjem, siger projektleder Jette Lorenzen.

Se webinar om drømmeskemaer og pusleplaner

Flere timer giver overskud og ro

Ifølge evalueringen har de øgede timer på arbejdspladserne medført, "at der er flere faglærte på arbejde, hvilket giver større overskud og en bedre opgaveløsning og ro på".

Det er KL og Forhandlingsfællesskabet, der står bag En fremtid med fuldtid, som over de seneste år har sat fokus på op i tid og fuldtid på over 200 arbejdspladser i halvdelen af kommunerne.

I Skanderborg Kommune har man fået blod på tanden, og derfor deltager tre nye arbejdspladser - et plejecenter, en hjemmepleje og et handicaptilbud - i en ny omgang workshops og prøvehandlinger med opstart i næste uge.

Op i tid giver en oplevelse af sammenhæng

I evalueringen indgår der også fokusgruppeinterview med flere af medarbejderne.

En medarbejder på døgnområdet fortæller:

Jeg har været fast aftenvagt, men jeg vil også gerne have dagvagter, så der er større sammenhæng for beboerne, men også for medarbejderne.

Medarbejderen oplevede ikke, at hun havde brug for de fem fridage, som nattevagterne udløste, hvorfor hun ønskede at komme op i tid og gerne i et andet vagtlag.

En anden medarbejder, som for kort tid siden var elev på fuld tid, blev efterfølgende ansat på 32 timer som færdiguddannet.

Jeg oplever det derfor naturligt at arbejde 37 timer, og derfor er jeg gået op i tid.

En medarbejder på dagtilbudsområdet er gået 7 timer op i tid. Hun oplever en større sammenhæng i arbejdet og større faglig tilfredshed ved både at kunne tage imod og aflevere det samme barn.

Det giver en bedre faglig sammenhæng på arbejdsdagen og bedre overlevering ift. kolleger.

Hent evalueringen fra Skanderborg

Evaluering af En fremtid med fuldtid i Skanderborg Kommune.

 

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid