Dialogkort

Nye dialogkort om faglig ledelse i ældreplejen

Få dialogkort om seks temaer, du kan bruge til at tale om faglig ledelse i dit ledelsesteam eller til din egen refleksion.

Af Irene Aya Schou 27/02/2023
Fremfærd

Dialogkortene er produceret af KL og de faglige organisationer på baggrund af publikationen "God faglig ledelse i ældreplejen" og indeholder i alt 30 dialogkort fordelt på seks temaer eller kendetegn ved god faglig ledelse.  

Dialogkortene henvender sig særligt til ledere men kan bruges af alle, der har ønske og interesse for at arbejde med faglig ledelse. De kan anvendes på ledermøder, personalemøder, MED-møder eller til personlig refleksion.

Foruden dialogkort har parterne produceret plakater til hvert af de seks kendetegn. Disse plakater kan printes eller trykkes og hænges op på den enkelte arbejdsplads. 

De seks kendetegn er:

Et dialogkort består af et kendetegn og et tilhørende spørgsmål. Der er for hvert kendetegn formuleret fem spørgsmål.

Sådan gør I:

  • Hver person får (eller tager selv) et kort
  • Man går sammen to og to
  • Person 1 læser først kendetegnet på kortet op. Herefter læser person 1 sit spørgsmål op og svarer selv på det
  • Person 2 gør herefter det samme
  • Brug minimum to minutter til hvert kort - gerne mere

God faglig ledelse i ældreplejen