En fremtid med fuldtid

På fuldtid med plads til at familielivet kan hænge sammen

Hjemmeplejeenhed får sine vakante stillinger besat med ansættelser på fuldtid. Guleroden er fleksibilitet og indflydelse på egen vagtplan.

Af Pernille Søndergaard 07/06/2024
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Da Tomas Kisbye Frandsen trådte til som ny teamleder for Hjemme- og sygeplejen i distrikt Midt i Odsherred Kommune i marts 2023, blev han med det samme en del af KL og Forhandlingsfællesskabets indsats for at få flere medarbejdere i kommunerne op i tid og på fuldtid.

Og selvom han var ny på posten, havde han fra start et godt forspring. Mere end 50 procent af medarbejderne i enheden var nemlig allerede på fuldtid, og det var et godt afsæt for den prøvehandling, han var med til at sætte i gang.

Fra fastlåst til fleksibel planlægning

Prøvehandlingen havde fokus på at arbejde med fleksibel vagplanlægning, hvor de fem involverede medarbejdere fik lov at lægge deres vagtrul sammen med vagtplanlæggeren.

- Før var det rimeligt rigidt og fastlåst i gamle mønstre, hvor vagtplanen blev lagt uden medarbejderens indflydelse. Nu går vi i dialog om det i stedet for - med respekt for, at folk også har et liv ved siden af arbejdet, der skal hænge sammen, siger Tomas Kisbye Frandsen.

Ja tak til fuldtid

Og det er netop det aspekt, teamlederen fremhæver i ansættelsessamtalerne, når han beder ansøgeren overveje, hvad der skal til for, at vedkommende kan se sig selv ind i en arbejdsuge på 37 timer.

- Dét, at man selv kan byde ind på sine vagtplaner og har mulighed for at tage nogle valg, der passer bedst muligt med privatlivet, er noget, jeg kan tale ind i, og som kan få folk til at sige ja tak til fuldtid, siger Tomas Kisbye Frandsen.

Han har det senest år ansat 13 nye medarbejdere på 37 timer, og fuldtid er også planen for de to ledige stillinger, der endnu ikke er besat.

Jeg har aldrig oplevet, at der bliver vrænget på næsen, hvis jeg spørger om en fridag eller ferie. Jeg får altid lov, hvis det går op

AMR og sosu-assistent Frederikke Madsen, 

Arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen

For arbejdsmiljørepræsentant Frederikke Madsen er der ingen tvivl om, at muligheden for at få indflydelse på egen vagtplan, så arbejdsliv og familieliv hænger sammen, er af stor betydning.

Hun fremhæver et eksempel:

- Én af mine kolleger har delebørn, så hver anden weekend har hun sine børn, og hun har lavet en aftale om, at hun har fri hver anden mandag, så hun kan nå at køre børnene i skole i vores nabokommune. Det, at man selv kan vælge, betyder bare, at arbejdsglæden bliver større, siger hun.

Fleksibiliteten har også givet mulighed for at arbejde på tværs af vagtlag.

Nogle medarbejdere har valgt at køre en uge med dagvagt og den næste med aftenvagt. Andre har valgt at arbejde en weekend om aftenen og ellers køre dagvagter. Mens en stor del har valgt at sige, at de er åbne for at byde ind med en aftenvagt, når der er behov for  det i vagtplanen.

Arbejdsglæde er benzinen

Selv har Frederikke Madsen været en del af prøvehandlingerne og er gået fra 35 timer til en arbejdsuge på fuldtid. For hende er en høj grad af arbejdsglæde den største årsag til, at hun har valgt at lægge to timer til sin ugentlige arbejdstid.

- Jeg synes, jeg har en leder, der giver mig god plads til at være både sosu-assistent, AMR og vejleder. Jeg har en leder, der tror på mig, og det har gjort, at min arbejdsglæde er blevet større. Jeg elsker mit arbejde, og det er den primære grund til, at jeg er gået op i tid, fortæller hun.

- Vi har nogle gode kolleger, som laver vores kørelister på en måde, så man ikke får ondt i maven, når man åbner sin køreliste om morgenen, siger Frederikke Madsen.

Et markant dyk i sygefravær

I dag er 60 ud af 95 medarbejdere oppe på fuldtid.

Tomas Kisbye Frandsen oplever, at arbejdet med at skabe den fleksibilitet, som motiverer til fuldtid, har en direkte effekt på trivslen i teamet. Det er win-win.

Hvis man giver fleksibilitet, så får man som regel også fleksibilitet tilbage igen fra medarbejderne - samtidig med at det smitter af på trivslen

Teamleder Tomas Kisbye Frandsen

Og når det kommer til den øgede trivsel i enheden, så taler sygefraværs-tallene deres eget sprog. På under et år er sygefraværsprocenten faldet fra 17 til 6,82 procent.

Flere kendte ansigter hos borgerne

Den forholdsvise høje fuldtidsprocent med et faldende sygefravær i kølvandet har ifølge teamlederen givet en række synlige gevinster i form af større stabilitet og kontinuitet i det arbejde, der leveres ude hos borgerne.

- Vi har mindsket vores forbrug af eksterne vikarer. Samtidig har vi satset på at få faste timelønnede vikarer tilknyttet. Så alt i alt er det i højere grad kendte ansigter, der møder borgerne.

Ro og kendskab på tværs

Det har også givet pote indadtil, fortæller Frederikke Madsen.

- Jeg kan mærke, at det giver en vis ro i arbejdsmiljøet, når man ikke skal sidde med en masse eksterne vikarer, men i stedet skal samarbejde med faste vikarer.

Teamlederen og arbejdsmiljørepræsentanten peger desuden på, at en øget forståelse og kendskab til hinanden på tværs af dag- og aften er endnu en gave for arbejdsmiljøet - affødt af den fleksible vagtplanlægning.

Den bedste forudsætning for et godt samarbejde er, når man kender og forstår hinanden. Dét med at pege fingre ad hinanden er vi helt kommet til livs, i kraft af at mange medarbejdere nu kører på tværs af vagtlag, siger Tomas Kisbye Frandsen.

Arbejdspres skal minimeres

Næste skridt i indsatsen for at få flere op i tid er at afdække, hvad der skal til for at få udbredt de fleksible vagtplaner endnu mere. Det kan nemlig være med til at minimere arbejdspresset mest muligt, mener Tomas Kisbye Frandsen.

- Hvis man går herfra og er fuldstændig udbrændt af at være her 30 timer, så er det svært at forestille sig, at man kan øge sin arbejdstid. Så det handler også om, hvordan man får planlagt arbejdet, så det belaster den enkelte medarbejder mindst muligt.

Er I interesseret i at være med i En fremtid med fuldtid?

Det er nu muligt for kommuner at søge om at deltage i En fremtid med fuldtid.

Indtil videre har 43 kommuner været en del af indsatsen, som fortsætter de kommende år.

Hvis I vil høre mere om, hvordan I kan være med og skabe en forankring af indsatsen i MED, så skriv til os - og så vil I blive ringet op:

fuldtid@forhandlingsfaellesskabet.dk

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid