Faglig ledelse

Baggrund for de nye værktøjer om faglig ledelse

Værktøjerne tager udgangspunkt i de forandringer og den øgede kompleksitet, der er på ældreområdet - og de krav, det stiller til den faglige ledelse.

Af Irene Aya Schou 02/02/2021
Fremfærd

Baggrunden for at de nye dialogværktøjer, magasin, dialogkort og plakater, er at få tydeliggjort ledelsesopgaven i ældreplejen – herunder ledelsens rolle i forhold til at sikre en sammenhængende indsats af høj kvalitet.

En del af arbejdet har handlet om at afdække, hvordan der skabes de bedst mulige rammer for faglig ledelse i en ældrepleje med helt særlige rammevilkår.

Interview af 100 ledere og medarbejdere

Fremfærd Sundhed og Ældre står bag de nye værktøjer, der især retter sig mod ledere, som har personaleansvar og er tæt på driften. Men andre kan også med fordel bruge dem.

Undervejs i processen er 100 ledere og medarbejdere fra 12 kommuner blevet interviewet. Det er mundet ud i seks kendetegn for god faglig ledelse i ældreplejen.

Arbejdet med værktøjerne bygger videre på eksisterende viden, bl.a. Væksthus for Ledelses publikation ”Fællestræk i faglig ledelse”, der opridser syv generiske ledelsesopgaver, som går igen på tværs af opgavesøjler og professioner.

Faglig ledelse handler om kerneopgaven

De 12 medvirkende kommuner er Hillerød, Gentofte, Ålborg, Sønderborg, Helsingør, Svendborg, Gladsaxe, Køge, Thisted, Hvidovre, Brønderslev og Ikast-Brande.

Faglig ledelse forstås i materialerne generelt som at kunne omsætte mål, strategier og handleplaner, der kommer oppefra, til handlinger, der kan udføres på kerneopgaven. Men også om at kunne omsætte opadtil i organisationen, hvad der sker i driften - og hvad der er af faglige udfordringer i forhold til borgere og medarbejdere. 

Forsker har indsamlet empiri

Det er ph.d. og forsker Thorbjørn Fejerskov, der har stået for arbejdet med at indsamle empirisk data til undersøgelsen. Det er sket gennem interviews med ledere og medarbejdere bl.a. ældrechefer, fagchefer, daglige ledere og medarbejdere i hjemmeplejen, i visitationen, på plejecentre og i hjemmesygeplejen.

Vil du vide mere:

Spørgsmål kan rettes til

  • Anne-Sofie Fischer Petersen, chefkonsulent, KL  
    Tlf. 3370 3700 e-mail: ASPF@kl.dk
  • Tom Bjerregaard, specialkonsulent, FOA
    Tlf: 46972594, email: tob001@foa.dk
  • Heike Penzien, chefkonsulent, DSR Tlf: 21218771, email: hpe@dsr.dk
Manual til brug af værktøjer:
Om Fremfærd Sundhed og Ældre

Fremfærd Sundhed og Ældre er et samarbejde mellem KL og de faglige organisationer og arbejder med kerneopgaverne omkring ældre og sundhed – for eksempel på sundheds- og forebyggelsescentre, trænings- og rehabiliterings­centre, plejecentre og hjemmeplejen med videre.
Læs mere

God faglig ledelse i ældreplejen