praksisnær undervisning

Delprincip: Lad eleverne eksperimentere og undersøge faget

Når du planlægger din undervisning, skal du tilrettelægge processer, der giver dine elever mulighed for at eksperimentere og undersøge faget på flere forskellige måder, så de selv kan udvikle deres egen forståelse af opgaven.

Af Fremfærd 10/01/2020

Du arbejder sikkert allerede eksperimenterende og undersøgende i din undervisning, og det skal du selvfølgelig fortsætte med.

Dette delprincip skal derfor skærpe din opmærksomhed, når du planlægger eksperimenterende og undersøgende undervisning, så du har fokus på, hvad dine elever lærer fagligt, som de kan bruge i deres hverdagsliv eller i forhold til samfundsforståelse.

Du skal også overveje, hvordan du kan bruge eksperimenterende og undersøgende undervisningsformer til give dine elever medbestemmelse.

De mere traditionelle faglige træningsopgaver i fx dansk og matematik kan også tilrettelægges som eksperimenterende og undersøgende opgaver.

Eksempelvis kan dine elever arbejde med eksperimenterende og undersøgende opgaver i forhold til grammatik, med skrivning, med brøkregning og sandsynlighedsregning.

De kan fx undersøge, hvad der sker med tekster, når de sætter komma på forskellige måder, eller ændre på ordvalg og sproglig stil.

De kan også eksperimentere med at visualisere brøkregning på flere forskellige måder eller undersøge, hvordan man kan forklare sandsynlighedsregning til yngre elever. Det er vigtigt, at du som lærer samtidig taler med eleverne om, hvad de praksisnære konsekvenser er af de forskellige undersøgelser.

Den vigtige pointe er her, at du kan arbejde med de mange træningsopgaver i dansk og matematik på nye måder, så dine elever nemmere kan forbinde dem med omverdenen.

Ved at arbejde eksperimenterende og undersøgende med faglige færdigheder, kan du åbne færdighedstræningen op mod den omverden, som disse færdigheder er forbundet med.

Der findes også flere læremidler, der understøtter eksperimenterende og undersøgende undervisning (se liste nedenfor), ligesom der findes flere modeller, der støtter eksperimenterende og undersøgende undervisning i Deweys ånd.

Det centrale i den eksperimenterende og undersøgende undervisning er, at eleverne arbejder i en vekselvirkning mellem at stille spørgsmål og opbygge viden, at de altid reflekterer over deres erfaringer og spørger til konsekvenserne af deres eksperimenter.

Derudover er det vigtigt, at der er plads og frihed til, at eleverne selv kan planlægge deres arbejde med eksperimenterne, inden for nogle støttende faglige rammer, som du sætter.  

Når dine elever arbejder eksperimenterende i faget, åbner det også mulighed for at arbejde med æstetiske udtryksformer fx gennem drama eller kunst.

Gennem det æstetiske får dine elever mulighed for at udtrykke personlige holdninger og skabe deres egne meninger på baggrund af mere sanselige erfaringer.

De æstetiske erfaringer fremmer elevernes evne til at udtrykke og begrunde personlige holdninger, deres fortolknings- og argumentationsevne.

Når dine elever skal arbejde eksperimenterende og undersøgende, kan du derfor overveje følgende spørgsmål:

  • Får dine elever lov til at eksperimentere og undersøge, som en del af den daglige undervisning?
  • Lægger du op til, at dine elever arbejder med æstetiske udtryksformer?
  • Hvilke undervisningsmidler kender du, som arbejder med eksperimenterende og undersøgende undervisning – og hvordan kan du bruge dem i din undervisning?
  • Arbejder du eksperimenterende og undersøgende med faglige træningsopgaver?
  • Får du eleverne til at reflektere over de virkelighedsnære konsekvenser eller brug af deres faglige erfaringer?
  • Beder du eleverne om at undersøge de faglige antagelser, som de har?
  • Laver du opgaver, som er undersøgende og hvor eleverne kommer frem til forskellige resultater?
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.