Viden fra forskning

Dannelse og verden: Viden fra forskning

Forskningsmæssigt argumenteres for, at en praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning rummer et særligt dannelsesmæssigt potentiale, når praksis inddrages og der skabes sammenhæng mellem fag og omverden.

Af Fremfærd 10/01/2020

Det forskningsmæssige videngrundlag søger at definere og præcisere det praksisnære og anvendelsesorienterede med udgangspunkt i begreber og teorier, som der bl.a. er hentet fra dannelsestraditionen, og som ligger som bagtæppe for skolens formål.

Videngrundlaget er dermed dels baseret på klassisk didaktik og dannelsesteori (Wolfgang Klafki), dels på pragmatisk filosofi (John Dewey) og dels på nyere international forskning, der på forskellig vis forbinder eksperimenterende, æstetisk, projektorienteret undervisning med dannelsestemaer som fx medborgerskab, kosmopolitisk bevidsthed, personlig udvikling, kritisk tænkning, demokrati, udvikling af autonomi, deltagelsesmuligheder og engagement.

Det praksisnære og anvendelsesorienterede defineres derigennem som undervisning, der i et dannelsesmæssigt perspektiv forbinder fagene med elevernes interesser, erfaringer og spørgsmål til deres omverden – både den nære lokale omverden og den globale store omverden.

Artikel: Forskningsmæssig videngrundlag for praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i et dannelsesmæssigt perspektiv
De seks kendetegn for praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i et dannelsesmæssigt perspektiv

På baggrund af det samlede videngrundlag peges på seks kendetegn ved praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i et dannelsesperspektiv, der styrker fagenes forbindelse til elevernes omverden.

De første tre kendetegn handler om forskellige måder, hvorpå koblingen mellem fag og dannelse kan træde frem for eleverne. Denne kobling sker ved, at den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning inddrager

 1. elevernes hverdagsliv
 2. aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og
 3. generelle erkendelser om verdens indretning og sammenhænge.

De tre øvrige kendetegn knytter sig til, at praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, er undervisning der

 1. åbner for eksperimentende og æstetiske erfaringer med faget
 2. oversætter og forbinder løsrevne faglige mål til virkelighedsnære sammenhænge
 3. giver eleverne mulighed for at deltage med hver deres forskellighed.

Disse seks kendetegn er grundlaget for at tilrettelægge praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, der sigter mod at koble dannelse, fag og elevernes omverden. I inspirationsmaterialet omsættes disse kendetegn til syv konkrete didaktiske principper, som du kan bruge, når du skal tilrettelægge din undervisning.

Vil du vide mere om videngrundlaget for praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning
 • Biesta, G. (2006): Beyond Learning:  Democratic Education for a Human Future. New York: Routledge
 • Brinkmann, S. (2007). Dannelse, selvdannelse og den praktiske fornuft. I: Green, G. (Red.).: Dewey i dag – en håndsrækning til læreruddannelsen. København: Unge Pædagoger
 • Brinkmann, S. (2011); Håndens epistemologi: Dewey som Uren pædagog. I: Rømer, T.A., Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (red): Uren pædagogik, Aarhus: Klim, pp. 67-84
 • Davidsen, H.M, Højlund, C, Brandsen, M. Skov, T. K., Krause-Jensen, N.H., Hansen, B.B. (2019): Slutrapport: Vidensgrundlag for praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, Aarhus: VIA University College
 • Dewey, John. (2007): How we think. Digireads.com
 • Elkjær, B, og Wiberg, M og (2013): Pragmatismens læringssyn og pragmatisk læringsteori. I: Qvortrup, A. og Wiberg, M (red.): Læringsteori og Didaktik. København: Hans Reitzels Forlag
 • Klafki, Wolfgang (1983): Kategorial dannelse og kritisk-konstruktiv pædagogik. København: Nordisk Forlag
 • Klafki, Wolfgang (2011): Dannelsesteori og didaktik: nye studier. Århus: Klim
 • Krause-Jensen, N.H., Hansen, B.B, Davidsen, H.M, Højlund, C, Brandsen, M. Skov, T. K. (2019): Forskningsrapport: Forskningsgrundlag for praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, Aarhus: VIA University College
 • Wallace, C. S. (2012). Authoritarian Science Curriculum Standards as Barriers to Teaching and Learning: An Interpretation of Personal Experience. Science Education, 96(2), 291–310
 • Wiberg, M (2016): Dannelsesbegrebets rolle som regulativ ide i teoretisk pædagogik – Dannelsesbegrebet og den pædagogiske forskning. I: Studier i pædagogisk filosofi, nr. 1 2016.
 • Wiberg, M og Christensen, G. (2019): At lære gennem tækning og erfaring. I: Brodersen, P. (Red.).: Det lærende menneske. København: Hans Reitzels Forlag.
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Definition af praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning

Praksisnær og anvendelses-orienteret undervisning i et dannelsesmæssigt perspektiv er undervisning, der forbinder fagene med elevernes interesser, erfaringer og spørgsmål til deres omverden – både den nære lokale omverden og den globale store omverden.