praksisnær undervisning

Delprincip: Giv eleverne medbestemmelse og selvbestemmelse

I den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning skal du skabe rum for, at dine elever får medbestemmelse og selvbestemmelse i forhold til at kunne orienteres sig i faglige temaer og indhold – inden for den faglige ramme, som du sætter.

Af Fremfærd 10/01/2020

Medbestemmelse og selvbestemmelse kan de fx få ved at få flere deltagelses- og valgmuligheder, ved at få mulighed for at tage kritisk stilling, ved at du lytter til deres kritiske synspunkter og tager dem alvorligt.

De får indflydelse ved, at du opfordrer til selvstændig tænkning og ved at du giver plads til flere løsninger på en opgave. Det styrker også elevernes selvstændige deltagelse, at de får åbne opgaver eller valgmuligheder inden for en given ramme.

Når dine elever får indflydelse og medbestemmelse kan de indgå i undervisningen på en mere deltagende og selvstændig måde.

Det skaber også mulighed for, at dine eleverne lærer, at deres meninger, holdninger og valg har betydning og for at de oplever, at de kan bidrage til fællesskabet. Samtidig skaber du mulighed for, at dine elever udvikler evnen og viljen til at argumentere, til at give og lytte til kritik og til at samarbejde med andre.

Når dine elever skal have med- og selvbestemmelse, er det vigtigt, at du forholder dig til den enkelte elevs interesser, ønsker og muligheder og støtter eleven i at nå sine egne mål, inden for den ramme, som du har sat.

Det er ligeledes vigtigt, at du forholder dig til, hvilke forudsætninger dine elever har for at have med- og selvbestemmelse.

Når dine elever skal have med- og selvbestemmelse, kan du derfor overveje og stille dig disse spørgsmål:

  • Har du dialoger med dine elever om det faglige indhold, som gør det muligt for dem at tage kritisk og selvstændig stilling?
  • Er de faglige opgaver udformet, så dine elever får mulighed for selvstændig stillingtagen og for sammen at drøfte og afprøve deres holdninger?
  • Giver du eleverne mulighed for at vælge mellem og bruge forskellige typer af fagligt indhold i undervisningen og i løsningen af opgaverne?
  • Har dine elever valgmuligheder i løsning og aflevering af opgaverne?
  • Taler du med elevernes om, om der er eller kan være flere løsninger på en opgave?
  • Viser du eleverne, at de i klassen har løst opgaverne på flere forskellige måder?
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

De syv didaktiske principper

Disse syv didaktiske principper kan du bruge som støtte og inspiration, når du skal tilrettelægge din undervisning:

GrundprincipFaget og det eksemplariske faglige indhold som udgangspunkt

Læs om, hvordan du kan bruge principperne i din undervisning